Reklama

Reklama

​Podsumowanie pięciu lat rządów prezydenta Bronisława Komorowskiego

Kadencja ustępującego prezydenta Bronisława Komorowskiego to ponad 930 podpisanych ustaw, cztery zawetowane i 12 skierowanych do TK. Komorowski zwołał 31 posiedzeń RBN. Skierował do parlamentu 26 inicjatyw ustawodawczych. Odbył niemal 110 wizyt zagranicznych. Jakie było pięć lat rządów Bronisława Komorowskiego?

Kadencja prezydenta Komorowskiego dobiegła końca. W maju tego roku Komorowski przegrał wyścig o najwyższy urząd w państwie z kandydatem PiS Andrzejem Dudą. W II turze na Dudę zagłosowało 51,55 proc. wyborów; Komorowskiego poparło 48,45 proc. Polaków, którzy poszli do urn; frekwencja wyniosła 55,34 proc.

Prezydentura w cieniu katastrofy

Początek prezydentury Bronisława Komorowskiego nierozerwalnie łączy się z katastrofą smoleńską z 10 kwietnia 2010 roku. W wyniku tragicznej śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej, jako Marszałek Sejmu RP, w oparciu o przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  Bronisław Komorowski wykonywał obowiązki Prezydenta RP.  Funkcję tę sprawował do 8 lipca 2010 roku, wygrywając wybory prezydenckie cztery dni wcześniej.

Reklama

Bronisław Komorowski złożył przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia 2010 roku. W swoim orędziu deklarował chęć współpracy z rządem i opozycją. W czasie prezydentury kilkukrotnie organizował konsultacje z partiami politycznymi, m.in. w sprawie terminu wyborów parlamentarnych, reformy emerytalnej, polityki rodzinnej, a także kwestii przystąpienia Polski do strefy euro.

Bezpieczeństwo

Bronisław Komorowski, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, za jeden z priorytetów prezydentury uznał konieczność stworzenia nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Od zaprzysiężenia w sierpniu 2010 roku zwołał 31 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego. We wrześniu ub. roku Komorowski zwołał posiedzenie RBN poświęcone bezpieczeństwu Polski w świetle rezultatów szczytu NATO w Newport; poinformował po nim, że uruchomione zostały prace nad wzmocnieniem systemu bezpieczeństwa narodowego oraz że członkowie Rady wyrazili pełną akceptację dla zwiększenia wydatków obronnych od 2016 roku.

Komorowski zwoływał także posiedzenia RBN ws. Ukrainy. Pierwsze odbyło się w grudniu 2013 roku; omawiano na nim polityczno-strategiczne wnioski z kryzysu ukraińskiego.

Po posiedzeniu Rady w marcu 2014 roku prezydent podkreślał, że rolą Polski jest konsekwentne wskazywanie na złamanie prawa międzynarodowego przez Rosję i takie działanie, by Zachód reagował jak najmocniej wobec narastającego kryzysu rosyjsko-ukraińskiego na Krymie. Podkreślał jednocześnie, że Polska jest krajem bezpiecznym.

Ostatnie posiedzenie RBN odbyło się 1 lipca i dotyczyło przygotowań do szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie w 2016 roku. Komorowski zapowiedział po nim, że Polska będzie zabiegała o to, by również inne kraje NATO zwiększyły poziom wydatków obronnych. W Polsce od 2016 r. wydatki obronne mają zostać podniesione do poziomu co najmniej 2 proc. PKB.

Rodzina

Głównym elementem polityki prorodzinnej Komorowskiego był program "Dobry Klimat Dla Rodziny". Wśród 44 rekomendacji, które przedstawił prezydent znalazły się: upowszechnienie Kart Dużych Rodzin; wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin; przyjazna rodzicom organizacja czasu pracy oraz większa dostępność do miejsc edukacji i opieki dla dzieci do 12. roku życia.

Pod patronatem pary prezydenckiej organizowane były dwa konkursy z cyklu "Dobry Klimat dla Rodziny" - w jednym udział brały samorządy, a w drugim przedsiębiorcy.

Komorowski wspierał też inicjatywę wprowadzania Kart Dużej Rodzin, zarówno na poziomie samorządów jak i ogólnopolskiej. Para prezydencka patronowała obchodom Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Legislacja

W trakcie kadencji Komorowski podpisał ponad 930 ustaw. Do najważniejszych, podpisanych pod koniec urzędowania, należała m.in. ustawa zwiększająca od 2016 r. wydatki obronne do poziomu co najmniej 2 proc. PKB oraz ustawa ws. in vitro.

Wśród innych propozycji Komorowskiego z końca 2014 roku znalazły się: nowela ordynacji podatkowej mówiąca o tym, że wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść podatnika, Prawo o stowarzyszeniach, które ma ułatwić rejestrowanie i funkcjonowanie stowarzyszeń, a także projekt ustawy, której celem jest umożliwienie ekshumacji i godnego pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-56, mający pozwolić zakończyć ich poszukiwania na stołecznej Łączce.

Ostatnim projektem, jaki Komorowski skierował do Sejmu, była propozycja zmian w konstytucji umożliwiająca wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Było to w maju, tuż po przegranej przez ubiegającego się o reelekcję prezydenta pierwszej turze wyborów prezydenckich. Komorowski ogłosił wówczas, że chce referendum ws. JOW-ów (lansowanych przez Pawła Kukiza, który otrzymał 20,80 proc. głosów), zmian systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz zmian w systemie podatkowym; następnie skierował do marszałka Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, które odbędzie się 6 września.

Kilka dni przed drugą turą Komorowski poinformował, że w Kancelarii Prezydenta opracowano projekt ustawy wprowadzający kryterium 40 lat stażu pracy jako elementu uprawniającego do przejścia na emeryturę. Dzień po II turze Kancelaria Prezydenta poinformowała jednak, że wycofuje projekt, uzasadniając, że z uwagi na wynik wyborów prezydent nie powinien - jeśli nie jest to konieczne - podejmować istotnych decyzji do końca kadencji.

Cztery weta w pięć lat

Komorowski czterokrotnie skorzystał z przysługującego prezydentowi prawa weta. Zgłosił je wobec ustawy o Akademii Lotniczej w Dęblinie (zostało podtrzymane przez posłów) i ustawy o nasiennictwie. Weto wobec tej ustawy, z uwagi na zasadę dyskontynuacji, nie zostało rozpatrzone przez Sejm obecnej kadencji.

W czerwcu 2013 roku Komorowski zawetował obywatelską ustawę o okręgach sądowych sądów powszechnych. Miała ona przywrócić sądy rejonowe zniesione rozporządzeniem ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Sejm podtrzymał to weto. Prezydent, ogłaszając decyzję o wecie, przedstawił własną propozycję projektu zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych.

W lipcu 2014 roku prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, likwidującą nadzór resortu rolnictwa nad odrolnianiem najbardziej żyznych gruntów. Komorowski ocenił, że nowelizacja zagrażałaby ładowi przestrzennemu i mogłaby prowadzić do degradacji krajobrazu. Sejm poparł prezydenckie weto.

Wizyty zagraniczne

W czasie swojego urzędowania Komorowski odbył niemal 110 podróży zagranicznych. Kilka razy odwiedził USA, złożył także wizyty w Chinach, Izraelu i Japonii. Spotkał się z papieżami Benedyktem XVI i Franciszkiem. Polskę odwiedzali prezydenci USA, Rosji i Ukrainy.

W pierwszą podróż zagraniczną, we wrześniu 2010 roku, Komorowski udał się do Brukseli, Paryża i Berlina

W listopadzie 2010 roku prezydent przewodniczył polskiej delegacji na szczycie NATO w Lizbonie, na którym przyjęta została koncepcja strategiczna Sojuszu na najbliższe 10 lat; zapowiadano w niej m.in. budowę natowskiej obrony przeciwrakietowej i gotowość do współpracy w tej dziedzinie z Rosją. Brał także udział w kolejnych szczytach Sojuszu w Chicago i walijskim Newport. Szczyt w 2016 roku planowany jest w Warszawie.

W grudniu 2010 roku odbyła się pierwsza prezydencka podróż do Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie Komorowski rozmawiał z prezydentem Barackiem Obamą. Amerykański przywódca deklarował m.in. zwiększenie obecności wojskowej USA w Polsce, a Komorowski mówił o potrzebie odnowienia i potwierdzenia relacji polsko-amerykańskich.

Co roku Komorowski uczestniczył także w sesjach Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Nie doszło do spotkania prezydentów Polski i Rosji Władimira Putina. Komorowski spotkał się z prezydentem Rosji, gdy ten urząd pełnił Dmitrij Miedwiediew. W grudniu 2010 roku Miedwiediew przebywał z wizytą w Polsce. Komorowski zapewniał wówczas o rozpoczęciu dobrego rozdziału w polsko-rosyjskich relacjach. Rosyjski przywódca mówił z kolei o początku "pełnowymiarowych" stosunków między Polską i Rosją.

W pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej w kwietniu 2011 roku Komorowski wraz z Miedwiediewem odwiedził Smoleńsk, miejsce katastrofy, oraz wziął udział w uroczystościach 71. rocznicy zbrodni katyńskiej. Był to pierwszy raz, kiedy prezydenci Polski i Rosji wspólnie uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających tę rocznicę. Złożyli wieńce zarówno w rosyjskiej, jak i w polskiej części cmentarza.

Komorowski zaangażował się podczas swojej prezydentury w działania na rzecz zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Wielokrotnie spotykał się z ukraińskimi prezydentami: byłym - Wiktorem Janukowyczem i obecnym - Petrem Poroszenką.

W czerwcu Komorowski odbył pożegnalne podróże zagraniczne na Słowację, Litwę, Łotwę, Ukrainę i do Niemiec. Otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie i Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Wygłosił także wykład w fundacji Konrada Adenauera w Berlinie.

Kancelaria Prezydenta

Z Komorowskim współpracowało 10 ministrów. Przez całą 5-letnią kadencję kancelarią kierował Jacek Michałowski. Jego zastępcami byli Dariusz Młotkiewicz i Sławomir Rybicki. Za sprawy gospodarcze odpowiadał minister Olgierd Dziekoński; Krzysztof Łaszkiewicz - za sprawy prawne; Irena Wóycicka - za tematykę społeczną, Maciej Klimczak - za tematykę kulturalną, Jaromir Sokołowski - za tematykę zagraniczną. Biurem Bezpieczeństwa Narodowego kierował gen. Stanisław Koziej.

Z ustępującym prezydentem współpracowało także siedmiu doradców etatowych, w tym. m.in. były premier Tadeusz Mazowiecki oraz 14 doradców społecznych, m.in. Jerzy Regulski.

Co sądzisz o prezydenturze Bronisława Komorowskiego?

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy