Reklama

PiS składa zawiadomienie o przestępstwie ws. przetargu na śmigłowce

Posłowie PiS złożyli do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z rozstrzygnięciem przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii. Podkreślają, że wymagania przetargowe mogły preferować tylko jednego z oferentów.

W zawiadomieniu posłowie PiS podkreślają, że przestępstwo mogło być popełnione przez wicepremiera, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka oraz wiceministra Czesława Mroczka, a także podległych im pracowników i żołnierzy. Posłowie PiS uważają, że mogli oni dopuścić się "szeregu przestępstw mających na celu ustawienie przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii ze szkodą dla bezpieczeństwa Polski, polskich żołnierzy i obywateli, a także polskiego potencjału obronnego oraz podstawowych interesów ekonomicznych Polski".

- Ten przetarg powinien być przejrzysty, transparentny, jego warunki powinny być jasne i oczywiste, żeby nie budziły wątpliwości. W ramach tego przetargu od samego początku takie wątpliwości się pojawiały - powiedział w trakcie konferencji w Sejmie poseł Bartosz Kownacki.

Reklama

- W trakcie złożenia ofert doprecyzowano zamówienia techniczne. Te późniejsze wymagania były tak doprecyzowane, że preferowały tylko jednego z oferentów - Airbusa. Na samym początku zamówienie było na 26 helikopterów, potem zmieniono na 70, a później obniżono do 50 helikopterów. Od samego początku oferenci nie wiedzieli, na ile helikopterów składają oferty - mówił.

Zdaniem Kownackiego wątpliwości budzą zapisy mówiące o ulokowaniu centrum serwisowego. - Centrum serwisowe zostało ulokowane w Łodzi. To był wymóg dla wszystkich trzech oferentów, co w sposób naturalny promowało tego, kto nie ma fabryk w Polsce. Pozostali takie centra serwisowe już mieli i musieli po raz drugi ponieść nakłady, żeby centrum serwisowe stworzyć - argumentował.

Kownacki zaznaczył, że przetarg nie był prowadzony zgodnie z zasadą rzetelności, gospodarności, legalności i celowości.

Politycy PiS powołują się na art. 231 Kodeksu karnego. Zgodnie z nim funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się tego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Z kolei jeżeli działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Posłowie PiS przytaczają też art. 271 Kk. Mówi on m.in., że funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Według nich mógł też zostać złamany art. 286 Kk. ("Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8").

Ostatnim przepisem, na który powołują się posłowie PiS, jest art.305 Kk. Zgodnie z nim, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

W kwietniu w przetargu na 50 wielozadaniowych śmigłowców w różnych wersjach MON wybrało maszynę produkowaną przez Airbus Helicopters; śmigłowiec H225M (dawniej Eurocopter EC725) Caracal został zakwalifikowany do prób. Dwie pozostałe oferty - PZL Świdnik i AgustaWestland ze śmigłowcem AW149 oraz konsorcjum Sikorsky Aircraft i PZL Mielec z maszyną Black Hawk - resort odrzucił, jako powód podając niespełnienie wymogów formalnych. Jeśli zakwalifikowany do testów w locie śmigłowiec pomyślnie przejdzie próby, podpisanie umowy, wartej ok. 13 mld zł, ma nastąpić jeszcze w tym roku. Dostawy mają się zacząć w roku 2017.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama