Reklama

Reklama

Paweł Juszczyszyn wróci do orzekania? Sąd w Olsztynie chce przekazać sprawę

Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał w piątek zarządzenie o przekazaniu akt sprawy sędziego Pawła Juszczyszyna do sądu okręgowego. Sąd wyższej instancji ma postanowić, który inny sąd zajmie się sprawą. Ta decyzja jest zgodna z oczekiwaniami sędziego Juszczyszyna.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował w piątek po południu, że tego dnia sędzia, który w wyniku losowania zajmuje się w wydziale pracy sprawa powrotu Pawła Juszczyszyna do orzekania, wydał w tej sprawie zarządzenie. Na mocy tego zarządzenia akta dotyczące sędziego Juszczyszyna trafią do sądu wyższej instancji, tj. Sądu Okręgowego w Olsztynie. Ten ma zdecydować, do którego innego sądu rejonowego trafi sprawa.

Rzecznik sądu poinformował, że sąd rejonowy powołał się na art. 44 (2) kodeksu postępowania cywilnego, który mówi o tym, że "jeżeli stroną jest Skarb Państwa, a państwową jednostką organizacyjną, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, jest sąd:1) właściwy do rozpoznania sprawy - sąd ten z urzędu przedstawia akta sprawy sądowi nad nim przełożonemu, który przekazuje sprawę innemu sądowi równorzędnemu z sądem przedstawiającym".

Reklama

Jednocześnie zarządzenie to jest zgodne z oczekiwaniami sędziego Juszczyszyna i jego pełnomocnika, którzy od razu po złożeniu pozwu mówili, że oczekują przekazania sprawy innemu sądowi, niż ten w Olsztynie. Tyle tylko, że Juszczyszyn i jego pełnomocnik chcieli, by sprawa trafiła do innego sądu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Wniosek pełnomocnika

W minioną środę pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna złożył do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek, który m.in. ma ustalić, że Pawłowi Juszczyszynowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. Argumentują, że "tzw. uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2020 r.", na mocy której odsunięto Juszczyszyna od orzekania, "pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki służbowe Pawła Juszczyszyna wynikające z zajmowanego stanowiska sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie".

"W związku z powyższym pełnomocnik w piśmie skierowanym do Sądu w pierwszej kolejności wniósł o nakazanie Sądowi Rejonowemu w Olsztynie, w tym w szczególności Prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie, dopuszczenia Pawła Juszczyszyna do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących Pawłowi Juszczyszynowi z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w szczególności do wykonywania funkcji orzeczniczych sędziego" - dodał w komunikacie rzecznik sądu.

W dniu wpłynięcia sprawy sąd ją zarejestrował i skierował do losowania sędziego. "Należy spodziewać się, że na początku przyszłego tygodnia akta tej sprawy zostaną przekazane Sądowi Okręgowemu" - poinformował sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. 

Przekaż 1 proc. na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy