Reklama

​Papież Franciszek przyjął rezygnację abp. Michalika

Papież Franciszek przyjął rezygnację abp. Józefa Michalika z funkcji metropolity przemyskiego. Abp Michalik - zgodnie z wolą papieża - metropolią ma kierować do osiągnięcia wieku emerytalnego i wyznaczenia następcy.

Abp Michalik w połowie tego roku zwrócił się do papieża o powołanie jego następcy oraz możliwość przejścia na emeryturę po skończeniu 75 lat życia. Wiek emerytalny hierarcha osiągnie 20 kwietnia 2016 roku.

O decyzji papieża Franciszka metropolita przemyski poinformował wiernych i księży archidiecezji przemyskiej. W wydanym komunikacie prosi o modlitwę "aby Duch Święty wskazał nam Pasterza według Serca Bożego".

Abp Michalik prosi także wiernych, żeby do momentu powołania jego następcy w modlitwie wiernych dodawano intencje "za Kościół w Ojczyźnie i za przyszłego arcybiskupa, aby mógł podjąć i wypełniać swoją posługę w duchu miłości Chrystusa Pana i Jego Ludu".

Reklama

"Wspominajcie też czasem w modlitwach o mnie, abym zdołał zgodnie z wolą Bożą dopełnić swojej posługi" - napisał metropolita przemyski.

Abp Michalik urodził się 20 kwietnia 1941 r. w Zambrowie, ukończył łomżyńskie seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1964 r. Studia kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie, gdzie w 1972 r. uzyskał stopień doktora teologii.

Po powrocie do kraju w 1973 r. został wicekanclerzem kurii w Łomży. Równocześnie był profesorem teologii dogmatycznej i homiletyki w seminarium duchownym oraz redaktorem miesięcznika diecezjalnego.

W 1978 r. pracował w Papieskiej Radzie ds. Świeckich w Rzymie. Został rektorem Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie, a w 1985 r. szefem Biura ds. Młodzieży przy Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Brał aktywny udział w przygotowaniu I Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie w 1985 r.

1 października 1986 r. mianowany został biskupem gorzowskim. Sakrę biskupią otrzymał 16 października 1986 r. z rąk papieża Jana Pawła II. Przeprowadził reorganizację diecezji i przeniósł jej siedzibę do Zielonej Góry.

W kwietniu 1993 r. został arcybiskupem metropolitą przemyskim. Jego poprzednikiem był abp Ignacy Tokarczuk.

W latach 2004-2014 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Abp Michalik był pierwszym przewodniczącym KEP, który nie pełnił jednocześnie funkcji prymasa. Wcześniej przez pięć lat był wiceprzewodniczącym Konferencji.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama