Reklama

Reklama

Ostatni dzień posiedzenia Sejmu przed wakacjami [RELACJA NA ŻYWO]

Po ostrej wymianie zdań Sejm przyjął poprawki i zakończył prace nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Marszałek Marek Kuchciński nie pozwolił posłom na zadawanie pytań. W związku z tym Sławomir Neumann z PO zapowiedział wniosek o odwołanie go z pełnionej funkcji. Wcześniej zdecydowano o przyjęciu uchwały dotyczącej Wołynia ze stwierdzeniem o ludobójstwie, oraz przyjęto ślubowanie od nowego prezesa IPN.

[KONIEC RELACJI NA ŻYWO]

12.00

- Jako że nie dał Pan możliwości rozmowy o TK, to muszę pytać przy okazji ryb. Klub PO bezpośrednio po głosowaniu złoży wniosek o pana odwołanie - powiedział Sławomir Neumann do marszałka Sejmu.

- Pan nie uszanował wolności sprawowania mandatu posłów opozycji - grzmiał Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL apeluje o przekazanie prowadzenia obrad wicemarszałkom. 

11.59

W błyskawicznym tempie Sejm przyjął kilkanaście poprawek do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tym samym parlament zakończył prace nad nową ustawą o TK. Teraz trafi ona  do prezydenta.

Reklama

Marszałek przeszedł do kolejnego punktu obrad.

11.53

Marszałek Sejmu zapowiada, że nie będzie przyjmował wniosków formalnych i nie pozwala na zadawanie pytań. Posłowie PO zaczęli uderzać dłońmi w ławki i krzyczeć: "Cenzura". 

11.52

Posłanka Nowoczesnej pyta o to jak głosował kolejny poseł PiS, i zapowiada również poinformowanie okręgowej rady adwokackiej, 

11.51

Kuchciński apeluje do posłów opozycji o niewprowadzanie "zaczepek politycznych".

11.50

Marek Suski stwierdza, że wypowiedzi posłanek z Nowoczesnej to groźby karalne, które należy skierować do prokuratury. 

11.49

- Środkowy palec to jest gest wymierzony w Polaków. Jeżeli pan mówi o komisji etyki, to pan powinien się tym zająć. To jest rzeczywiście chichot historii, 22 lipca. Zamiast państwa prawa budujecie państwo środkowego palca - mówi Krzysztof Brejza z PO. 

11.45

- Jedna z posłanek, reprezentantka klubu zwróciła się do mnie z pogróżkami. To naruszenie regulaminu, dobrych obyczajów, ale to poważne naruszenie prawa - mówi Wojciech Szarama w odniesieniu do słów Moniki Rosy. Monika Rosa pytała czy poseł Szarama głosował za ustawą, która łamie konstytucję, i zapowiedziała zgłoszenie sprawy do okręgowej izby adwokackiej. 

Kuchciński zapowiedział, że zgłosi sprawę do komisji etyki. 

11.43

- To czym dla PiS jest głos opozycji, pokazał jednym gestem poseł Pyzik wczoraj - mówi poseł Arkadiusz Myrcha z PO. 

11.41

- Dziś naruszając zasady trójpodziału władzy wracamy do konstytucji z 1952, która wskazywała sejm jako najwyższy organ władzy. I w jakim dniu to robicie? 22 lipca to najważniejsze święto Polski Ludowej. Dzięki posłom PiS historia zatacza koło. Ale jak mówił Marks, historia może powrócić jako farsa - mówi Urszula Pasławska z PSL. 

11.38

- Czy prawdą jest, czy mimo wprowadzenia poprawek, ta ustawa wciąż pozostanie ustawą złą i niekonstytucyjną? - pyta Monika Rosa z Nowoczesnej. - Ustawa sparaliżuje TK - dodaje posłanka. 

11.36

- Nie słyszycie i nie słyszeliście co powiedział prezydent Obama - mówi poseł PO Michał Szczerba, i cytuje wystąpienie Obamy. 

11.34

Sejm zajmuje się poprawkami Senatu do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

11.28

Posłanka PO Monika Wielichowska pokazuje na mównicy sejmowej zdjęcie posła Pyzika, na którym widać, jak pokazuje środkowy palec podczas nocnej debaty. Posłanka domaga się zwołania Konwentu Seniorów. 

- Żądamy wyjaśnień, żądamy przeprosin, bo słowa już państwu nie wystarczają, w ruch poszły skandaliczne gesty - powiedziała Monika Wielichowska z PO.

Marszałek Kuchciński stwierdził, że nie widzi potrzeby przerywania prac izby. 

11.18

Według PO i Nowoczesnej w części zmian chodzi o to, by PKBWL przestała być niezależna oraz by przeprowadzić w niej czystkę, zwalniając jej obecnego przewodniczącego - Macieja Laska. Był on członkiem tzw. komisji Millera, która zbadała katastrofę smoleńską.

11.15

Sejm uchwalił nowelizację Prawa lotniczego, która przewiduje wygaszenie stosunków pracy z dotychczasowymi członkami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, o ile nie zostanie im zaoferowana praca na nowych warunkach.

Za przyjęciem zmian głosowało w piątek 267 posłów a przeciw było 174. Od głosu wstrzymały się dwie osoby.

11.12

Sprzeciw do przyjęcia uchwały dotyczącej oddania hołdu ofiarom ludobójstwa na Wołyniu przez aklamację zgłosił poseł Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Z Nowoczesnej od głosowania wstrzymało się też 7 posłów (Jerzy Meysztowicz, Ewa Lieder, Katarzyna Lubnauer, Monika Rosa, Krzysztof Mieszkowski, Joanna Scheuring-Wielgus, Adam Szłapka). 

Z PO wstrzymali się Marian Zembala i Marcin Święcicki.

11.02

Sejm przyjął też dzisiaj informację rządu na temat wyniku zakończonego w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Za przyjęciem informacji rządu głosowało 257 posłów, przeciw było 165 posłów, wstrzymał się 1 poseł.

10.42

Sejm - na mocy uchwały - ustanawia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Sejm oddaje w niej hołd "wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów".

"W wyniku popełnionego w latach 1943-1945 ludobójstwa zamordowanych zostało ponad sto tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej, głównie chłopów. Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu z nich wciąż nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia" - na m.in. takie sformułowanie zgodzili się posłowie.

"Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane - zgodnie z prawdą historyczną - mianem ludobójstwa" - brzmi przyjęta przez posłów uchwała.

Czytaj więcej

10.41

Posłowie wyrażają sprzeciw przyjęciu przez aklamację. Odbyło się głosowanie.

Za glosowało 432 posłów, nikt nie głosował przeciw, 10 wstrzymało. Uchwała została przyjęta. 

10.36

Odczytywany jest tekst uchwały. Posłowie wysłuchują go na stojąco. 

Uchwała ta ustanowia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

Michał Dworczyk zaapelował o przyjęcie uchwały przez aklamację.

10.30

Trwa debata nad uchwałą o upamiętnianiu ofiar Rzezi Wołyńskiej.

10.17

Winnicki dziękuje o wycofanie się ze stwierdzenia "bratobójstwo". - Środowiska kresowe są wdzięczne, że ludobójstwo zostało nazwane ludobójstwem - powiedział.

- To nie jest batalia polityczna, to jest pamięć historyczna. Dziękuję wszystkim środowiskom niezłomnym. Polski Sejm przyjmuje uchwałę, w której jest mowa o ludobójstwie - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. 

10.10

W tej chwili posłowie zajmują się sprawozdaniem komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach - Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945.

9.47

Gest posła Pyzika z nocnej debaty jest szeroko komentowany na Twitterze.

9.40

- PiS wprowadza nowe zwyczaje, wczoraj pokazuje środkowy palec. Proszę, żeby nie robić z Sejmu pośmiewiska, proszę nie wprowadzać chamstwa na tę izbę - mówił Sławomir Neumann, który zgłosił się z wnioskiem formalnym.

- Atmosfera na tej sali, napięcie, wywołuje emocje. Czym innym jest dyskusja, a czym innym popisy chamstwa. Chciałbym zwrócić uwagę panu przewodniczącemu, że patrząc wstecz od wczoraj mieliśmy przykłady awanturnictwa, chamstwa i chuligaństwa sejmowego ze strony Platformy Obywatelskiej - odpowiedział Neumannowi Ryszard Terlecki. 

9.29

Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzający 15% stawkę podatku CIT dla tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży brutto nie przekracza 1,2 mln euro. 

9.27

Posłowie zajmują się zmianą projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym. 

9.18

Sejm odrzucił wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o informację ministra sprawiedliwości w sprawie podstawy i uzasadnienia zmiany decyzji prokuratury i wszczęciu postępowania przeciwko przewodniczącemu Trybunału Konstytucyjnego, sędziemu Andrzejowi Rzeplińskiemu, a także o informację ministra rolnictwa na temat sytuacji panującej w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim. 

9.14

Z wnioskiem formalnym o 10-minut przerwę zgłosił się Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Poseł domaga się przywołania do porządku posłów Terleckiego, Pyzika i Brudzińskiego. Chodzi o zachowanie posłów podczas nocnej debaty. Tomasz Cimoszewicz z PO stojąc na sali sejmowej zaczął krzyczeć, że jeden z posłów PiS wykonał obraźliwy gest. "Środkowy palec pokazał do reszty posłów panie marszałku" - zwrócił się prowadzącego obrady wicemarszałka Brudzińskiego. Zobacz

Marszałek Sejmu poinformował, że nie będzie upominał posłów, ale każdy może złożyć wniosek do komisji etyki. 

Sejm odrzucił wniosek o przerwę. 

9.01

Sejm przyjął ślubowanie od nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka. Zobacz, jak przebiegał wybór prezesa IPN

W czwartek Senat zgodził się na wybór Jarosława Szarka na prezesa IPN. W tajnym głosowaniu poparło go 59 senatorów, 18 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu

9.00

Sejm wznowił obrady. To ostatnie posiedzenie przed wakacjami. Obrady prowadzi marszałek Sejmu Marek Kuchciński. 

8.55

W nocy z czwartku na piątek na sali plenarnej miała miejsce krótka, ale burzliwa debata. PiS zapowiedziało poparcie prawie wszystkich poprawek Senatu do nowej ustawy o TK, przygotowanej w oparciu o propozycje tej partii. PO, Nowoczesna i PSL po raz kolejny skrytykowały ustawę, zarzucając PiS łamanie konstytucji.

W trakcie obrad doszło do słownych przepychanek, z sali było słychać krzyki. Pojawiły się wymowne gesty. Zobacz, jak przebiegała nocna dyskusja 

Reklama

Reklama

Reklama