Reklama

Reklama

Organizacje pozarządowe: Projekty ustaw o KRS i SN prowadzą do zachwiania trójpodziału władzy

Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wydały wspólne oświadczenie w sprawie propozycji zmian w ustawach o KRS i SN. "Prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym prowadzą wprost do zachwiania trójpodziału władzy w Polsce i mogą sprowadzać rolę sędziów do wykonawców woli politycznej osób sprawujących władzę" - czytamy w oświadczeniu.

Autorzy podkreślają także, że sposób procedowania projektów "narusza standardy tworzenia prawa i zasady stanowiące filar demokratycznego państwa prawa".

Organizacje pozarządowe wspólnie stwierdziły, że sam proces legislacyjny, a także sposób i tempo wprowadzania zmian wysoce odbiegają od uznanych zasad tworzenia prawa. Dodatkowo - jak podkreślono - nie są zgodne z "naczelną zasadą niezależności władzy sądowniczej oraz rangą nadaną Sądowi Najwyższemu i Krajowej Radzie Sądownictwa przez ustawę zasadniczą".

Organizacje wezwały także przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do "rozważnego stanowienia prawa, poprzedzonego merytoryczną dyskusją i rzetelnymi konsultacjami społecznymi oraz zapewnienia, że polityczne interesy nie będą negatywnie oddziaływać na proces zmian mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP" - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL