Reklama

Reklama

Opublikowano założenia Koncepcji Obronnej RP

Członkostwo w NATO i UE pozostaje kluczowe dla bezpieczeństwa Polski, głównym źródłem niestabilności w regionie jest Rosja - stwierdzają autorzy Koncepcji Obronnej RP, która przewiduje zwiększenie zdolności do obrony terytorium i do odstraszania oraz zmianę systemu dowodzenia.

Koncepcja powstała na podstawie zakończonego w tym miesiącu Strategicznego Przeglądu Obronnego. Dokument jest już dostępny na stronie MON. Minister wraz z kadrą kierowniczą MON ma go dziś przedstawiać w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Koncepcja zakłada też modernizację obrony powietrznej, wzmocnienie artylerii i środków rozpoznania, za priorytet uznaje obronę własnego terytorium, ale uwzględnia też konieczność udziału w operacjach zagranicznych z sojusznikami; kładzie nacisk na budowę środków antydostępowych - utrudniających przeciwnikowi działania przeciw Polsce i na jej obszarze.

Reklama

Koncepcja za podstawowe narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa Polsce uważa siły zbrojne. Wskazuje jednocześnie, że bezpieczeństwo państwa zależy nie tylko od jego zdolności obronnych, ale i np. pewności dostaw energii

Zagrożenie ze strony Rosji realne

Do głównych zagrożeń i wyzwań Koncepcja zalicza agresywną politykę Rosji, dążącej do wzmocnienia swojej pozycji przez łamanie prawa międzynarodowego, użycie siły i przymusu wobec innych państw próby destabilizacji zachodnich struktur takich jak NATO i UE i osłabienie więzi transatlantyckich.

"Szczególny niepokój wzbudzają przypadki użycia przez Rosję sił zbrojnych do realizacji celów politycznych" - oceniają autorzy, wymieniając wojnę z Gruzją i aneksję części terytorium Ukrainy.

"Wywołanie przez Moskwę konfliktu o skali regionalnej, z udziałem jednego lub kilku państw członkowskich NATO, jest realną perspektywą" - stwierdza dokument. Wskazuje, że Rosja zmniejsza asymetrię sił w stosunku do NATO przez ataki cybernetyczne lub groźby użycia taktycznej broni nuklearnej.

Według Koncepcji "Federacja Rosyjska pozostaje głównym źródłem niestabilności w sąsiedztwie wschodniej flanki NATO", wpływając na kraje dawnego ZSRR - Ukrainę, Białoruś, Mołdawię i kraje Kaukazu.

Choć Koncepcja za główne źródło zagrożeń dla Polski uznaje sytuację w Europie Wschodniej, to zwraca uwagę także na "niestabilne sąsiedztwo południowej flanki NATO" - Bliski Wschód i Afrykę Północną. Zdaniem autorów opracowania szanse na stabilizację w tej części świata są niewielkie z powodu sprzecznych interesów państw regionu i ingerencję Rosji, która w ten sposób wywiera dodatkową presję na Zachód. 

Priorytetowe zadania Sił Zbrojnych RP

W perspektywie 2032 roku i dalszej wciąż główną rolę będzie odgrywać "konwencjonalny" sprzęt wojskowy, taki jak czołgi, transportery opancerzone czy wielozadaniowe samoloty załogowe" - prognozują autorzy Koncepcji Obronnej RP. Przewidują jednocześnie wzrost znaczenia walki informacyjnej, w której zaciera się granica między pokojem a wojną.

Za niezbędny uznają rozwój systemów utrudniających przeciwnikowi dostęp i działania na terytorium Polski. 

"Chcemy być zdolni do obrony Polski i, w razie potrzeby, niesienia pomocy sojusznikom" - definiują autorzy Koncepcji priorytetowe zadania, przed jakimi stoją Siły Zbrojne RP.

Mają one za 15 lat posiadać nowoczesny sprzęt, wyszkolonych ludzi i przećwiczone procedury. Dokument za niezbędny uznaje "klarowny i gotowy do szybkiej reakcji w czasie kryzysu i wojny" system dowodzenia.Wojsko ma być zdolne współdziałać z innymi służbami krajowymi i sojuszniczymi. Mimo skupienia na zadaniach obronnych Polska ma być gotowa do udziału w operacjach zagranicznych.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL