Reklama

Opozycja złożyła w Senacie poprawki do ustawy o trzynastych emeryturach i rentach

Wykreślenie zapisów wskazujących, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego zakłada poprawka opozycji do ustawy w sprawie trzynastych emerytur i rent. "Przyjęcie poprawki powoduje, że nie mamy źródła finansowania ustawy" - tłumaczył w senackiej debacie wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed.

W środę w Senacie odbyła się debata nad ustawą o corocznej wypłacie tzw. trzynastej emerytury i renty.

Co przewidują złożone poprawki?

Magdalena Kochan (KO), przedstawiając sprawozdanie senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej, przekazała, że do ustawy złożono poprawki zmieniające źródła finansowania "trzynastek" i wprowadzające do ustawy zmiany porządkujące, zaproponowane przez biuro legislacyjne.

Pierwsza z tych poprawek przewiduje skreślenie z tytułu ustawy słów "dla emerytów i rencistów". Taką zmianę proponowało podczas komisji biuro legislacyjne, argumentując, że roczne świadczenie będzie wypłacane nie tylko emerytom i rencistom, ale także np. osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Reklama

Drugą poprawka dotyczy wykreślenia z niektórych przepisów ustawy stwierdzenia, że "trzynastki" przysługują osobom, które mają prawo do emerytury lub renty w dniu 31 marca "roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne". Zdaniem legislatorów takie doprecyzowanie nie jest już potrzebne, bo świadczenie będzie wypłacane corocznie.

Trzecia poprawka - zaproponowana podczas komisji przez senator Kochan - zakłada wykreślenie zapisów wskazujących, że świadczenie będzie wypłacane z pieniędzy Funduszu Solidarnościowego. Kochan przekonywała, że "trzynastki" powinny być finansowane ze środków ZUS i KRUS. Jak mówiła, środki z Funduszu Solidarnościowego w głównej mierze miały zabezpieczyć potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Z kolei senator PiS Ryszard Majer złożył wniosek mniejszości o przyjęcie ustawy bez poprawek. "Brzmienie tej ustawy gwarantuje wypłatę tych środków" - powiedział.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed podkreślił, że Fundusz Solidarnościowy to jedyne źródło finansowania tego świadczenia. "Przyjęcie poprawki, która byłaby zaproponowana przez Senat, powoduje, że nie mamy źródła finansowania tej ustawy" - tłumaczył.

Kiedy wypłata "trzynastek"?

Sejm na początku stycznia uchwalił ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Zgodnie z ustawą "trzynastki" będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

Kto otrzyma "trzynastkę"?

"Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Źródłem finansowania "trzynastek" mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego (dawniej: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) i z budżetu państwa.

Z danych MRPiPS wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. ma to kosztować ok. 11,75 mld zł, a w roku 2021 - ok. 22,7 mld zł.

Po raz pierwszy "trzynastki", w kwocie 1100 zł brutto, zostały wypłacone w 2019 r. Wsparcie trafiło wówczas do 9,8 mln osób. 

W 2021 r. rząd planuje także wypłatę czternastej emerytury.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama