Reklama

Reklama

Opóźnienia z Programem Polska-Rosja? Wiceminister wyjaśnia

- Prace nad zatwierdzeniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja są na szczeblu Rady Ministrów - poinformował w Sejmie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Zaznaczył, że zgodnie z unijnymi przepisami, umowa finansowa musi być podpisana do 31 grudnia.

Wiceminister odpowiadał na pytania posłów PO Anny Wasilewskiej i Piotra Cieślińskiego w tej sprawie. Pytali oni, czy i kiedy rząd zatwierdzi Program Polska-Rosja, na jakim etapie są prace i "z czego wynikają opóźnienia", skoro "analogiczne programy" dotyczące pogranicza białoruskiego i ukraińskiego zostały już zatwierdzone.   

Hamryszczak powiedział, że prace związane z zatwierdzeniem przez rząd Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 znajdują się obecnie na szczeblu Rady Ministrów.    

Podkreślił, że nie można mówić o bezpośredniej analogii między tym programem, a programem Polska-Białoruś-Ukraina, bo nie tylko inny jest obszar wsparcia i budżet poszczególnych programów, ale także - co uznał za niezwykle istotne - w przypadku Programu Polska-Białoruś-Ukraina, nie jesteśmy stroną umowy finansowej, gdyż Komisja Europejska zawarła odrębne umowy finansowe z każdym z tych krajów.    

Reklama

Czas do 31 grudnia

W przypadku Programu Polska-Rosja - jak tłumaczył - ze względu na fakt, że strona rosyjska wnosi wkład pieniężny wysokości ok. 20 mln euro, aby rozpocząć jego realizację konieczne jest zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy Polską, Federacją Rosyjską a Komisją Europejską.   

"Natomiast przed podjęciem takowej decyzji przez rząd Polski konieczne jest przeanalizowanie wszelkich uwarunkowań społeczno-gospodarczych, ale także - myślę niezwykle istotnych - kwestii związanych z bezpieczeństwem państwa i porządkiem publicznym, jak również przeanalizowanie charakteru poszczególnych przedsięwzięć" - powiedział wiceminister.   

Hamryszczak, odnosząc się do pytania o terminy związane z zatwierdzeniem tego programu podkreślił, że prace Rady Ministrów są nadal w toku, a regulacje unijne mówią, że umowa finansowa musi być zawarta do 31 grudnia, jeśli ten program ma być realizowany.    

62 mln euro w budżecie

Środki przewidziane w Programie Polska-Rosja mają być przeznaczone na przedsięwzięcia dotyczące m.in. promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego, ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa granic oraz rozwoju transportu. Planowany budżet na polsko-rosyjskie projekty wynosi ponad 62 mln euro, z czego 42 mln euro ma pochodzić ze środków UE, a ok. 20 mln euro z budżetu Federacji Rosyjskiej. Komisja Europejska zatwierdziła program w grudniu 2016 r.   

W Polsce z Programu mają korzystać m.in. instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i ośrodki wspierające biznes z regionu gdańskiego, trójmiejskiego, starogardzkiego, elbląskiego, olsztyńskiego, ełckiego, suwalskiego, słupskiego i białostockiego, a w Rosji - z Obwodu Kaliningradzkiego.

Reklama

Reklama

Reklama