Reklama

Reklama

Odrzucili wszystkie propozycje MEiN. Poza jedną

Zarząd Krajowy Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata" odrzuca propozycje MEiN dotyczące zmian w Karcie nauczyciela z wyjątkiem jednego proponowanego rozwiązania - ustalania w rozporządzeniu minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli.

W połowie września na posiedzeniu zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń nauczycieli. Na spotkaniu ustalono, że związki zawodowe mają czas do 8 października na przesłanie do MEiN swoich stanowisk wobec propozycji resortu.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjął stanowisko, w którym odrzuca w całości propozycję MEiN. W poniedziałek stanowisko wobec pozycji resortu przyjęła Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Oświatowa Solidarność również odrzuca propozycje MEiN. Powołała sztab protestacyjny.

Reklama

Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia

We wtorek stanowisko przyjął też Zarząd Krajowy należącego do Forum Związków Zawodowych, Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata". Związek ten odrzuca propozycje MEiN z wyjątkiem jednego proponowanego rozwiązania - ustalania przez ministra edukacji i nauki w drodze rozporządzenia minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

"Wolny Związek Zawodowy »Forum-Oświata« uznaje proponowane przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki propozycje, jako całkowicie rozmijające się z postulatami środowiska nauczycielskiego. Po raz kolejny wskazujemy, że podstawową kwestią dla ogółu nauczycieli jest ustawowe powiązanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej" - czytamy w udostępnionym w środę stanowisku.

Wskazano w nim, że WZZ "Forum-Oświata" jest gotowy przystąpić wraz z innymi reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli do negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia określającego etapy i terminy dojścia do stanu docelowego tj. powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. "Uważamy, że jest to możliwe do osiągnięcia w ciągu 2-3 lat" - zaznaczono w stanowisku.

Jak w nim podano, WZZ "Forum-Oświata" pozytywnie ocenia tylko jedną z propozycji MEiN - określenie na poziomie rozporządzenia minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli. "Wskazujemy jednak, że w propozycjach MEiN nie ma żadnych informacji, na jakim poziomie te minimalne stawki dodatków mają się kształtować" - dodano.

"W sprawach dotyczących propozycji podniesienia pensum, absurdalnych »godzin dostępności nauczycieli«, zmian w procedurze awansu zawodowego i ocenie pracy nauczycieli oraz obniżenia wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Wolny Związek Zawodowy »Forum-Oświata« w całości odrzuca propozycje ministerstwa" - podkreślono w stanowisku.

"Po raz kolejny stwierdzamy, że w pierwszej kolejności należy wypracować i zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz określić warunki wykonywania pracy, a dopiero później przystąpić do negocjacji pozostałych kwestii dotyczących pragmatyki nauczycielskiej. Reasumując, propozycje ministerstwa z 21.09.2021 r. nie zasługują na akceptację Wolnego Związku Zawodowego »Forum-Oświata«" - czytamy.


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama