Reklama

Od wtorku obowiązuje nowa lista leków refundowanych

Od wtorku zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych, na której znajdzie się 46 nowych produktów dostępnych w aptekach. Dla 191 obniżone zostaną ceny. Zmiany dotyczą również m.in. preparatów stosowanych w programach lekowych.

W związku z opublikowaniem poprzedniej, styczniowej listy refundacyjnej środowiska pacjenckie wyrażały zaniepokojenie, twierdząc, że zaszły znaczące niekorzystne zmiany w refundacji powszechnie używanych leków immunosupresyjnych i przeciwwirusowych dla osób po przeszczepach narządów. Resort zdrowia wyjaśniał wówczas, że w nowym wykazie znajdują się leki generyczne zawierające te same substancje czynne, którymi pacjenci byli leczeni dotychczas.

"Bezzasadna awantura"

W piątek podczas konferencji prasowej minister zdrowia Konstanty Radziwiłł komentował, że awantura powstała po opublikowaniu styczniowej listy była "zupełnie bezzasadna".

Reklama

- Od 1 marca firmy, które z pozycji siły próbowały wymusić finansowanie ich drogich leków, zdecydowały się na obniżenie cen swoich leków tak, że te leki, które przedtem pacjenci brali, będą dostępne dla nich ponownie za 3,20 zł, czyli na ryczałt, a jednocześnie kilkadziesiąt milionów złotych oszczędzi na tym Narodowy Fundusz Zdrowia - mówił Radziwiłł.

46 nowych produktów

Od 1 marca na listę apteczną dodano 46 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu ich obowiązywania, na liście obowiązującej od marca nie znajdzie się 47 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Obniżone ceny

W przypadku 191 produktów - leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - ceny obniżono. Obniżki te wyniosą od 1350 zł do 1 gr. Ceny detaliczne brutto spadną w przypadku 783 produktów (od 1419,10 zł do 1 gr), wzrosną zaś w przypadku 65 (od 3 gr do 97 gr).

W porównaniu z poprzednią listą dla 440 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 1289,93 zł do 1 gr), a dla 475 produktów - wzrośnie (od 1 gr do 359,95 zł).

Refundacja

Jak informuje resort zdrowia, po dwumiesięcznej przerwie refundacją zostanie ponownie objęty lek zawierający substancję czynną galsulfasum w ramach programu lekowego: Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux - Lamy).

Na nowej liście mają także znaleźć się leki zawierające nową substancję czynną: simoktokog alfa w ramach dotychczasowego programu lekowego: Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

"Decyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 marca 2016 r. poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z hemofilią typu A" - informuje resort zdrowia.

Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: bendamustyna, bortezomib, pemetreksed oraz worykonazol.

19 produktów usuniętych z listy

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii, w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu ich obowiązywania bądź odmową refundacji na kolejny okres, na liście obowiązującej od marca nie znajdzie się 19 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Późny termin publikacji listy

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr farm. Marek Tomków poproszony przez PAP o komentarz do najnowszej listy leków refundowanych zwrócił uwagę na zbyt późne w jego ocenie przedstawienie proponowanych zmian. Projekt listy został opublikowany na stronie resortu 22 lutego, natomiast nowa lista obowiązuje już od początku marca.

- Tak późny termin ogłaszania obwieszczeń powoduje, że apteki nie mogą się przygotować na wprowadzanie zmiany - podkreślił Tomków. - Wielokrotnie zwracaliśmy się do ministerstwa zdrowia z propozycją poparcia takich zmian ustawowych, które zagwarantowałyby rzadsze wprowadzanie list refundacyjnych z jednocześnie dłuższym terminem od ich ogłoszenia do wejścia w życie. Pozwoliłoby to uniknąć wielomilionowych strat ponoszonych przez apteki - mówił.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy