Reklama

Ocena pracy nauczycieli​. Komisje odrzuciły projekt PO

Sejmowe komisje edukacji i samorządu terytorialnego opowiedziały się w czwartek za odrzuceniem w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt PO zakłada m.in. uchylenie części przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli.

Projekt zakłada też doprecyzowanie przepisów dotyczących urlopów dla poratowania zdrowia.

Wnioskodawcy zaproponowali, by w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych określić na siedem dni termin, w którym dyrektor szkoły ma wystawić nauczycielowi skierowanie na badania lekarskie w związku ze złożeniem przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Obecnie w ustawie napisane jest, że dyrektor musi to zrobić "niezwłocznie".

"Wprowadzenie regulacji określającej termin do wydania skierowania na badania lekarskie zabezpieczy prawidłowy tok postępowania. Dotyczy to sytuacji, gdy dyrektor szkoły będzie zwlekał ze skierowaniem nauczyciela na badania i przez to postępowanie w sprawie urlopu stanie się nadmiernie przewlekłe" - czytamy w uzasadnieniu do projektu poselskiego.

Reklama

W projekcie zaproponowano także, by w przypadku potwierdzenia potrzeby udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia przez organ odwoławczy, rozpoczęcie urlopu dla poratowania zdrowia uległo przesunięciu o okres trwania postępowania odwoławczego.

Ocena pracy nauczycieli

Projekt zawiera też zapis, by uchylić przepis zawierający delegację do ustalenia na poziomie każdej szkoły regulaminów, które określają wskaźniki oceny pracy nauczycieli i uwzględniają specyfikę pracę w danej szkole. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, "sposób i kryteria oceny pracy nauczyciela i dyrektora powinny mieć charakter jednolity i obowiązywać we wszystkich placówkach polskiego systemu oświaty, w którym stosuje się procedury oceny pracy nauczyciela".

Podczas posiedzenia połączonych komisji Tadeusz Pisarek z Forum Związków Zawodowych powiedział, że zarówno obecne zasady przyznawania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia, jak i aktualne zasady oceniania nauczycieli zostały wprowadzone wbrew wszystkim centralom związkowym działającym w oświacie.

Rządowy projekt

Wiceminister edukacji Marzena Machałek poinformowała, że w rządowym projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który jest w Sejmie po pierwszym czytaniu, zapisano, że dyrektor będzie zobowiązany wystawić nauczycielowi ubiegającemu się o urlop dla poratowania zdrowia skierowanie do lekarza w ciągu siedmiu dni roboczych.

Jeśli zaś chodzi o zapisy w projekcie dotyczące oceny pracy, Machałek poinformowała, że procedury dotyczące oceny pracy już się rozpoczęły, będzie to monitorowane, a po roku obowiązywania zostaną wyciągnięte wnioski.

Posłowie PiS opowiedzieli się za odrzuceniem projektu przygotowanego przez PO w pierwszym czytaniu. Wniosek w tej sprawie w głosowaniu poparło 25 posłów, 11 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ostatecznie o odrzuceniu projektu zdecyduje w głosowaniu cały Sejm.

Danuta Starzyńska-Rosiecka

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy