Reklama

OBUT - test trzecioklasistów - już dzisiaj

Dziś w szkołach podstawowych odbędą się dwa powszechne badania Instytutu Badań Edukacyjnych - kompetencji trzecioklasistów oraz kompetencji piątoklasistów. Testy mają pokazać mocne i słabe strony uczniów z zakresu języka polskiego i matematyki.

Wyniki badań mają pomóc nauczycielom lepiej planować dalszą pracę z uczniami, sprawdzą, czy szkoła pomogła im rozwinąć umiejętności rozumowania, myślenia strategicznego, argumentowania, wnioskowania czy dokonywania interpretacji.

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych wezmą udział szkoły, które zgłosiły się i przystąpiły do niego dobrowolnie.

Do badania Kompetencje trzecioklasistów - K3, do połowy kwietnia zgłosiło się ponad 6,5 tys. szkół podstawowych, do badania Kompetencje piątoklasistów - K5 - ponad 5 tys. szkół.

Reklama


Wyniki mają być informacją

Jak zaznaczają eksperci IBE, bardzo ważne jest, że na podstawie wyników uczniów nie będzie dokonana jakakolwiek selekcja na kolejnych etapach edukacyjnych. Wyniki mają być jedynie informacją dla nauczycieli i dyrektorów szkół, jaki poziom umiejętności osiągają dzieci.

Po przeprowadzeniu testu szkoły wprowadzą odpowiedzi uczniów do systemu komputerowego, wykorzystując platformę udostępnioną przez Instytut. Po 48 godzinach otrzymają informację na temat wyników poszczególnych uczniów. W czerwcu dyrektorzy szkół będą mogli porównać, jak wypada ich szkoła w badaniu na tle innych szkół z terenu województwa.

Jeśli szkoła nie zgłosiła się do badania, będzie mogła przeprowadzić test we własnym zakresie - pytania pojawią się na stronie internetowej 20 maja. W tym przypadku jednak nie otrzyma informacji zwrotnej o ocenie każdego z uczniów ani też o tym, jak wypada na tle województwa.

W części z języka polskiego w badaniu użyte zostaną zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu ujęte w formę zarówno wyboru odpowiedzi, jak i zredagowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Sprawdzane będą przede wszystkim kompetencje dotyczące odbioru tekstu - korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętności wyszukiwania informacji i wnioskowania na podstawie tekstu, umiejętność analizy i interpretacji.

Z matematyki zaś sprawdzane będą kompetencje z obszaru sprawności rachunkowej, wyobraźni geometrycznej oraz umiejętność rozwiązywania różnego typu zadań tekstowych.

Badania - K3 i K5 - wpisują się w dotychczasowe badania IBE dotyczące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego: wiosną 2014 r. Instytut zrealizował Diagnozę Umiejętności Matematycznych piątoklasistów (DUMa) oraz ostatnią edycję Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (projekt OBUT zakończył się w grudniu 2014 r.), w roku szkolnym 2014/15 zrealizował diagnozę kompetencji szóstoklasistów, która towarzyszyła próbnemu sprawdzianowi.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy