Reklama

Reklama

NSA wstrzymał wykonanie uchwał KRS ws. powołania sędziów SN

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił kolejne dwa wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał wykonanie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izb: Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - poinformował w piątek PAP Wydział Informacji Sądowej NSA.

NSA nie uwzględnił natomiast innego wniosku o zabezpieczenie - dotyczącego uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Wszystkie trzy rozstrzygnięcia zapadły w czwartek po południu.

"NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS z 23 sierpnia w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN w Izbie Dyscyplinarnej. Natomiast (...) NSA uwzględnił wnioski odwołujących się kandydatów do Izby Cywilnej oraz Izby Spraw Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i wstrzymał wykonanie w zaskarżonej części uchwał KRS z 28 sierpnia 2018 r." - poinformowano w komunikacie NSA.

Reklama

To kolejne rozstrzygnięcia NSA w sprawie tego typu wniosków składanych przez kandydatów na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS.

"Uzasadnienia tych postanowień nie zostały jak dotychczas sporządzone. Niezwłocznie po ich sporządzeniu zostaną one opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych" - poinformował NSA.

W środę NSA informował o podjęciu we wtorek dwóch postanowień o udzieleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów SN do Izby Karnej. Wnioski w tamtych sprawach złożyło dwóch kandydatów na sędziów Izby Karnej, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady. Wtedy również NSA nie uwzględnił innego wniosku dotyczącego kandydata do Izby Dyscyplinarnej SN; oddalony został też wtedy wniosek o zabezpieczenie jednego z kandydatów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej.

Jak tłumaczył wówczas sędzia NSA Sylwester Marciniak w pierwszej ze spraw, w której NSA oddalił wniosek, powodem oddalenia było, że strona w ogóle nie złożyła środka zaskarżenia, czyli odwołania. Jak dodawał, z samej treści wniosku wynikało, że skarżącemu nie doręczono jeszcze uchwały KRS, tylko wie o rozstrzygnięciu z informacji medialnych. Natomiast - jak mówił - w odniesieniu do wniosku kandydata do Izby Dyscyplinarnej, sąd oddalił go "przyjmując, że z uwagi na to, iż jest to sprawa publiczno-prawna i doszło już do wręczenia powołań na stanowiska sędziów SN do Izby Dyscyplinarnej, to wniosek jest bezprzedmiotowy, bo nastąpiło powołanie na te stanowiska".

Z kolei w odniesieniu do uwzględnionych wniosków kandydatów do Izby Karnej, sędzia Marciniak powiedział wtedy, że sąd wstrzymując uchwały, zastosował art. 388 Kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że do czasu zakończenia postępowania, można wstrzymać wykonanie uchwały KRS w zaskarżonej części, jeśli na skutek wykonania orzeczenia (uchwały) skarżącemu może być wyrządzona "niepowetowana szkoda".

Sędzia Marciniak pytany przez dziennikarzy w środę, czy udzielone zabezpieczenie uniemożliwia mianowanie wskazanej w uchwale osoby na sędziego SN, powiedział, że z przepisów ustawy o KRS wynika, że ci kandydaci, których odwołania zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść, będą "podlegali rozpoznaniu przy kolejnych wolnych etatach sędziowskich i obwieszczeniach o wolnych stanowiskach sędziowskich". "Należy zauważyć, że już kolejne obwieszczenia zostały dokonane i na dniach mija termin, jeśli chodzi o kolejnych kandydatów, ale to są pytania do KRS i Kancelarii Prezydenta" - dodał.

Zgodnie z obowiązującym od końca lipca przepisem ustawy o KRS, "w sprawach indywidualnych, dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN, uchylenie przez NSA uchwały KRS o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia uczestnika postępowania, który wniósł odwołanie, kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w SN, co do którego w dniu wydania orzeczenia przez NSA postępowanie przed KRS nie zostało zakończone, a w przypadku braku takiego postępowania, na kolejne wolne stanowisko sędziowskie w SN objęte obwieszczeniem".

"Musimy podporządkować się postanowieniu NSA o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej" - mówił PAP w środę po ogłoszeniu pierwszych decyzji NSA przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia były 44 stanowiska sędziowskie. Ostatecznie KRS rozpatrywał ponad 180 kandydatur zgłoszonych na te stanowiska.

Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Dyscyplinarnej, Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, Izbie Cywilnej oraz Izbie Karnej SN. Rada wyłoniła: 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i jedną kandydaturę na wakat w Izbie Karnej.

Na początku września Mazur podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. W miniony czwartek Prezydent Andrzej Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.  

--

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje