Reklama

Nowy sondaż: Polacy są niezadowoleni. "Sprawy idą w złym kierunku"

Ponad połowa Polaków (55 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest ponad jedna czwarta badanych, a co szósty ankietowany (17 proc.) nie ma na ten temat zdania - wynika z sierpniowego sondażu TNS Polska.

Z sondażu TNS Polska wynika, że w sierpniu odnotowano nieznaczne zmiany postaw w stosunku do poprzedniego miesiąca. Odsetek pozytywnych ocen sytuacji w kraju wzrósł o 2 punkty procentowe w stosunku do lipca. W przypadku ocen negatywnych odnotowano spadek o 4 punkty proc.

Nieco ponad połowa respondentów (54 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 40 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a 14 proc. - głęboki. W ocenie 39 proc. badanych polska gospodarka rozwija się. Zdaniem 36 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój; jako dynamiczny określa go jedynie 3 proc. ankietowanych, a 7 proc. nie potrafi wyrazić opinii w tej kwestii.

Reklama

Jak podaje TNS Polska, obecne wyniki różnią się od lipcowych. Odsetek pozytywnych ocen polskiej gospodarki wzrósł o 5 punktów proc., w przypadku opinii negatywnych odnotowano spadek o 4 punkty proc.

Ponad połowa badanych (51 proc.) uważa, że następne trzy lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. 5 proc. respondentów nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a pozostali uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi zmiana warunków życia ludności. Co czwarty badany (26 proc.) uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze. Co szósty ankietowany (18 proc.) uważa natomiast, że ulegną one pogorszeniu.

W porównaniu do wyników z lipca - jak podkreśla TNS Polska - wskaźnik społecznego optymizmu wyraźnie się zmienił. O 5 punktów proc. wzrósł odsetek pesymistów przekonanych, że trzy nadchodzące lata przyniosą negatywne zmiany, natomiast o 3 punkty proc. wzrósł odsetek osób, które uważają, że nastąpią zmiany pozytywne. Brak zmian materialnych warunków życia ludności w naszym kraju w ciągu najbliższych trzech lat przewiduje o 4 punkty proc. więcej respondentów niż w lipcu.

Większość Polaków (65 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy w naszym kraju jest trudne bądź niemożliwe. 50 proc. uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, a 15 proc. badanych uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Według TNS Polska, jedynie dwóch na stu Polaków (2 proc.) sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 29 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką się chce.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7-12 sierpnia br. na ogólnopolskiej próbie 1024 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. 

Zobacz także:

PAP

Reklama

Reklama

Reklama