Reklama

Nowy sondaż CBOS: Polacy o sytuacji w kraju

W tym miesiącu poprawiły się oceny ogólnej sytuacji w Polsce. Tak wynika z najnowszego badania CBOS.

W lutym w porównaniu z poprzednim miesiącem o 2 punkty procentowe, z 49 do 47 procent, obniżył się odsetek osób, które uważają, że ogólna sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku. O 4 punkty procentowe, z 34 do 38 procent, wzrósł natomiast odsetek respondentów, którzy są przeciwnego zdania. Bardziej zadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w Polsce zadowoleni są mieszkańcy mniejszych miast i wsi oraz badani słabiej wykształceni.

19 procent respondentów, o 4 punkty procentowe więcej niż w styczniu, pozytywnie ocenia sytuację polityczną. O 6 punktów procentowych, z 49 do 43 procent, spadł natomiast odsetek osób wyrażających przeciwny pogląd. W komunikacie CBOS czytamy, że oceny sytuacji gospodarczej w zasadzie się nie zmieniły.

Jak wynika z badania, w stosunku do poprzedniego miesiąca pogorszyły się oceny warunków materialnych w gospodarstwach domowych, poziomu życia badanych i ich rodzin oraz sytuacji w zakładach pracy.
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2-9 lutego 2017 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Informacyjna Agencja Radiowa

Reklama

Reklama

Reklama