Reklama

Nowy sędzia TK Jarosław Wyrembak złożył ślubowanie

Prezydent Andrzej Duda przyjął we wtorek ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Jarosława Wyrembaka. Sędzia zastąpił na stanowisku zmarłego w grudniu zeszłego roku sędziego TK Henryka Ciocha.

Jak poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta, Jarosław Wyrembak złożył tego dnia ślubowanie wobec prezydenta Andrzeja Dudy.  

Sędzia Wyrembak został wybrany na sędziego TK podczas piątkowego głosowania w Sejmie. Wybór nowego sędziego był konieczny po śmierci w grudniu zeszłego roku sędziego TK Henryka Ciocha.  

Za wyborem głosowało 228 posłów, 25 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Kandydaturę poparł klub PiS oraz koło WiS. Przeciw głosował Kukiz'15. Kluby PO, Nowoczesnej, PSL oraz koło UED w zdecydowanej większości nie wzięły udziału w głosowaniu.

Reklama

Zarzuty opozycji ws. kandydatury Wyrembaka

Prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych J. Wyrembak urodził się 12 marca 1967 r. w Wieluniu. Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie zatrudniony jest na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, jednak nie wykonywał zawodu adwokata w związku z zatrudnieniem na stanowisku eksperta ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Po wyborach parlamentarnych w 2015 r. został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Stanu.

Kandydatura Wyrembaka do TK została zgłoszona przez PiS. Opozycja zarzucała kandydatowi m.in., że jest członkiem tej partii oraz że stanowisko, na które ma zostać wybrany, jest już od dawna obsadzone przez prof. Romana Hausera, wybranego przez poprzedni Sejm w październiku 2015 r.  

"Pełnię aktualnie funkcję sędziego Trybunału Stanu. W związku z objęciem tej funkcji złożyłem wniosek o zawieszenie mojego członkostwa w PiS. Ten wniosek został uwzględniony. Do końca ubiegłego roku moje członkostwo w partii było zawieszone. W związku z wyrażeniem zgody na kandydowanie na stanowisko sędziego TK (...) złożyłem także wniosek w sprawie ostatecznego wystąpienia z PiS" - mówił podczas czwartkowego posiedzenia komisji sejmowej prof. Wyrembak.  

Dodał, że "sędzia Roman Hauser jest obecnie sędzią orzekającym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym". zaznaczył, że "niemożliwa jest sytuacja, że prof. Hauser sprawuje dziś jednocześnie funkcje: czynnego sędziego NSA i sędziego TK".  

Kontrowersje wokół TK

W grudniu 2015 r. Sejm wybrał do TK sędziów: Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha. Poprzedni prezes TK Andrzej Rzepliński nie dopuszczał ich przez ponad rok do orzekania w TK, powołując się na wyroki TK o tym, że ich miejsca są zajęte przez trzech sędziów wybranych w październiku 2015 r. na podstawie prawnej, uznanej przez TK za zgodną z konstytucją (chodzi o Andrzeja Jakubeckiego, Romana Hausera i Krzysztofa Ślebzaka, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta - PAP). 

PiS podkreślało, że nie ma żadnej podstawy prawnej, by Rzepliński nie dopuszczał do orzekania sędziów: Muszyńskiego, Morawskiego i Ciocha, wybranych przez Sejm i zaprzysiężonych przez prezydenta. 20 grudnia 2016 r. (jeszcze jako p.o. prezes TK) Julia Przyłębska - która zastąpiła Rzeplińskiego po wygaśnięciu jego kadencji - w pełni włączyła wszystkich trzech do Trybunału.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy