Reklama

Nowy obowiązek to koszt około 1000 zł. Kto nie będzie musiał płacić?

Świadectwo energetyczne już za chwilę stanie się obowiązkiem wielu właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej mogli w ogóle nie wiedzieć o istnieniu tego dokumentu. Dzięki niemu właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Kto musi mieć świadectwo energetyczne, a kto jest zwolniony z obowiązku posiadania tego dokumentu? Wyjaśniamy.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to inaczej paszport energetyczny, który powstaje na podstawie obliczeń związanych z zapotrzebowaniem na energię niezbędną do ogrzewania domu, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia. Świadectwo energetyczne zawiera:

Reklama

 • dane budynku lub jego części,
 • charakterystykę energetyczną budynku,
 • zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
 • oświadczenie osoby sporządzającej świadectwo, że dokument ten został wpisany do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Wyliczenia w świadectwie energetycznym podane są w kWh/m²/rok. Ponadto dokument informuje również, ile dwutlenku węgla pochodzi z budynku i jak dużo energii pochodzi z odnawialnych źródeł.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Nowe przepisy dotyczące świadectwa energetycznego, które wejdą w życie od 28 kwietnia 2023 roku, mogą spędzać sen z powiek wielu właścicielom domów i mieszkań. Kto będzie musiał posiadać świadectwo energetyczne?

Dokument ten jest wymagany od 2009 r. dla właścicieli nowych nieruchomości. Świadectwo sporządzane jest na etapie projektowania budynku. Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek posiadania certyfikatu będzie dotyczył nie tylko budynków wybudowanych po 2009 r., ale również tych wybudowanych wcześniej.

Świadectwo energetyczne będzie wymagane zawsze, gdy:

 • budynek lub jego część (lokal) jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • budynek lub jego część (lokal) jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • budynek lub jego część (lokal) jest wynajmowany,
 • budynek lub jego część (lokal) jest poddany termomodernizacji.

W myśl nowych przepisów obowiązek sporządzania i przedkładania świadectwa energetycznego w przypadku umów najmu będzie dotyczył tych zawartych po wprowadzeniu ustawy w życie. Dla umów podpisanych wcześniej takiej konieczności nie będzie.

Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego nie dotyczy właścicieli lub zarządców, którzy wykorzystują budynek na własny użytek. Oznacza to, że nie trzeba sporządzać świadectwa energetycznego, gdy w bliskiej perspektywie nie ma planów sprzedaży lub wynajmowania nieruchomości.

Trzeba wiedzieć, że sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest wymagane w kilku innych przypadkach, które dotyczą grup budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m²/rok.

Co grozi za brak świadectwa energetycznego?

Właściciele domów i mieszkań, którzy po wejściu w życie nowych przepisów, nie będą w posiadaniu świadectwa energetycznego, muszą liczyć się z grzywną w wysokości nawet 5 tys. zł. Ukarany zostanie także zobowiązany do przeprowadzenia audytu i uzyskania brakującego dokumentu. Koszt świadectwa energetycznego, w zależności od miejsca zamieszkania i rodzaju budynku, waha się od 500 do nawet 1500 zł.

Zobacz także:

Aż 35 dni wolnych od pracy. Te osoby skorzystają z dodatkowego urlopu

Rewolucja w umowach o pracę. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ta grupa krwi przyciąga kleszcze. Kto jest najbardziej narażony na ugryzienie?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: świadectwo energetyczne | prawo budowlane | ogrzewanie domu

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy