Reklama

Nowi szefowie ABW i AW

Premier Beata Szydło przyjęła dymisje szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu: gen. Dariusza Łuczaka i gen. Macieja Huni. Pełnienie obowiązków szefa ABW powierzyła prof. Piotrowi Pogonowskiemu, a AW - płk. Grzegorzowi Małeckiemu.

O zmianach poinformowało w czwartek w komunikacie CIR.

Pogonowski jest profesorem nauk prawnych i wykładowcą akademickim. W latach 1999-2002 pracował w kancelarii premiera, a od 2003 r. przez dwa lata był głównym specjalistą ds. orzecznictwa w Sądzie Najwyższym. W 2005 r. został kierownikiem katedry postępowania cywilnego na KUL. Rok później rozpoczął pracę w Ministerstwie Finansów. W 2007 r. przeszedł do Służby Wywiadu Wojskowego, gdzie został dyrektorem biura prawnego. Od 2008 do 2010 r. był dyrektorem gabinetu szefa CBA. Jest autorem licznych publikacji, w tym dotyczących nadzoru nad działalnością służb specjalnych.

Reklama

Z kolei Małecki jest absolwentem historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1991 r. do 2002 r. pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, m.in. jako zastępca szefa delegatury w Opolu. Od 2004 do 2007 r. pracował w ABW, m.in. jako doradca szefa Agencji. W latach 2005-08 był dyrektorem biura Kolegium ds. Służb Specjalnych. Od 2007 do 2013 r. doradzał szefowi Agencji Wywiadu, zaś od 2009 do 2013 r. pracował w ambasadzie w Madrycie. Jest audytorem wewnętrznym i wykładowcą akademickim. Zna język hiszpański, angielski i portugalski.

Premier Szydło odwołała ze stanowisk także szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Piotra Pytla i szefa Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Radosława Kujawę. Jednocześnie powierzyła obowiązki szefa SKW Piotrowi Bączkowi, zaś szefa SWW - płk. Andrzejowi Kowalskiemu.

Szefów AW i ABW powołuje i odwołuje premier po zasięgnięciu opinii prezydenta oraz rządowego kolegium ds służb specjalnych i sejmowej komisji ds służb specjalnych. Podobna procedura dotyczy szefów SKW i SWW, ale dzieje się to na wniosek szefa MON.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama