Reklama

Nowi generałowie w wojsku i Straży Granicznej. Prezydent zdecydował o awansach

Prezydent Andrzej Duda awansował pięciu oficerów wojska, w tym dowódcę WOT, oraz czterech oficerów Straży Granicznej. Nominacje zostaną wręczone 11 listopada - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Jak przekazał Soloch, decyzje o awansach to wyraz uznania dla SG i WOT, a dla prezydenta istotne jest także, by nadać oficerom Wojska Polskiego stopie, które odpowiadają zajmowanemu przez nich stanowisku.

- Ostatni rok pokazał, że powinna wzrosnąć rola służb granicznych w systemie bezpieczeństwa państwa. Stąd ostatnie decyzje dotyczące wzmocnienia Straży Granicznej pod względem kadrowym i modernizacyjnym, a także decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, uzgodniona z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim o nadaniu stopni generalskich komendantom czterech oddziałów Straży Granicznej - powiedział Soloch Polskiej Agencji Prasowej. - Wiąże się to ze zwiększeniem odpowiedzialności poszczególnych komendantów i oddziałów, ale także stanowi dowód docenienia formacji jako całości - dodał.

Reklama

- Za tymi nominacjami idą również wyrazy wsparcia, jakiego prezydent Andrzej Duda, podobnie jak zdecydowana większość Polaków, udzielają Straży Granicznej i innym służbom zaangażowanym w ochronę granic Polski i Europy w obecnej trudnej kryzysowej sytuacji - powiedział. Przypomniał, że "zgodnie z podpisaną przez prezydenta we wtorek ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej Straż Graniczna będzie główną instytucją odpowiedzialną za realizację tego projektu".

- Również awans dla dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wiąże się z dynamicznym rozwojem formacji oraz wzrostem jej znaczenia. Zarówno jako ważnej części sił zbrojnych, jak i elementu systemu obrony powszechnej. WOT niedawno przekroczyły poziom 30 tysięcy żołnierzy, do końca roku będzie to już 32 tysięcy. Doświadczenia ostatnich lat pokazały też wysoką sprawność brygad OT w zarządzaniu kryzysami, czy to w przypadku katastrof naturalnych, walki z pandemią czy obecnie w ramach wsparcia działań innych formacji na terenach przygranicznych - ocenił szef BBN.

Zapewnił, że "dla prezydenta równie ważne są awanse dla dowódców dywizji, skrzydła oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa, zrównujące stopnie służbowe oficerów z zajmowanymi przez nich stanowiskami".

Nowi generałowie. Dla kogo awans?

Na stopień generała broni został mianowany dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła. Dowodzi on tym rodzajem sił zbrojnych od 2017 r., wcześniej był dowódcą Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Awans na generała dywizji otrzymał w 2018 r.

Na pierwszy generalski stopień - generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali czterej pułkownicy.

Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie Roman Łytkowski, który objął to stanowisko pod koniec marca. Wcześniej służył m.in. w dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, i w 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.

Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie płk pil. Grzegorz Ślusarz służył wcześniej m.in. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego i 2. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

Płk Wojciech Ziółkowski - zastępca dowódcy dywizji-szef sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej - służył wcześniej m.in. w 17 Brygadzie Zmechanizowanej, Inspektoracie Uzbrojenia, Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Był pełnomocnikiem ministra obrony ds. wprowadzenia kołowego transportera opancerzonego i przeciwpancernego pocisku kierowanego Spike.

Generalski awans otrzyma też płk Tomasz Dominikowski - dowódca Garnizonu Warszawa, który objął to stanowisko w tym roku. Poprzednio służył w Dowództwie Garnizonu Warszawa jako szef pionu szkolenia; dowodził także trzema jednostkami podległymi DGW: 10. Warszawskim Pułkiem Samochodowym, Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo oraz Batalionem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego.

Na stopień generała brygady Straży Granicznej zostali mianowani: komendant Śląskiego Oddziału SG płk SG Adam Jopek, komendant Karpackiego Oddziału SG płk SG Stanisław Laciuga, komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Andrzej Popko i komendant Podlaskiego Oddziału SG płk SG Andrzej Jakubaszek.

Jopek jest komendantem oddziału śląskiego od 2016 r. W Straży Granicznej służy od 1999 r. Dowodził placówką SG w Kuźnicy podległą Podlaskiemu Oddziałowi SG, pełnił służbę w strażnicy i w placówce kontrolnej w Piwnicznej-Zdroju. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, służył w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSWiA.

Komendant Karpackiego Oddziału SG płk Laciuga objął obecne stanowisko w 2016 r. Wcześniej był pełnomocnikiem komendanta głównego SG ds. utworzenia tego oddziału; kierował pionem operacyjno-śledczym oddziału, służył także w strażnicach w Witowie i Muszynie.

Płk Popko przed objęciem komendantury Bieszczadzkiego Oddziału SG był dyrektorem zarządu granicznego Komendy Głównej SG, komendantem placówek w Terespolu, a wcześniej Dorohusku. Był zastępcą komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Płk Jakubaszek, który stanowisko komendanta oddziału podlaskiego objął 1 września, służył wcześniej w Komendzie Głównej SG, pracował w MSWiA oraz w Urzędzie do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Stopnie generalskie prezydent nadaje na podstawie art. 134 konstytucji.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: prezydent | wojsko | Straż Graniczna

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy