Reklama

Reklama

Nowela o ochronie zwierząt w Senacie

Senat podczas najbliższego posiedzenia, zaplanowanego na 29 i 30 września, zajmie się m.in. nowelą o ochronie zwierząt - wynika z harmonogramu prac Senatu.

Początek posiedzenia izby jest zaplanowany na 29 września na godz. 11. Senat ma rozpocząć obrady od prac nad nowelą o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego.

Grodzki: Spodziewam się poprawek

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreślił, że "nowela o ochronie zwierząt z pewnością wymaga poprawek". - Spodziewam się, że takie poprawki zostaną w Senacie złożone - dodał. 

Grodzki zapowiedział, że jeżeli będzie trzeba, to okres procedowania nad nowelą zostanie w Senacie wydłużony poza najbliższe posiedzenie izby.

Poprawki do ustawy zapowiedzieli posłowie Koalicji Obywatelskiej. Chodzi m.in. o poprawę regulacji dotyczących odszkodowań dla hodowców zwierząt futerkowych i producentów mięsa z tzw. uboju rytualnego, wprowadzenie całkowitego zakazu trzymania zwierząt na uwięzi i wprowadzenie obowiązku czipowania domowych czworonogów.

Reklama

Wysłuchanie publiczne z udziałem rolników i organizacji prozwierzęcych

Wcześniej, w najbliższą środę, w Senacie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. 

Jak poinformował szef senackiej komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski, będą mogły w nim uczestniczyć zarówno środowiska rolnicze, jak i organizacje prozwierzęce.

"Piątka dla zwierząt". Co zakłada?

Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli.

Zgodnie z nowelą ubój rytualny ma być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego, jego warunki i metody określać ma w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności.

Nowelizacja wprowadza też zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, usuwa cyrki z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy.

Uchwalone w piątek przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek, zaś w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić minimum sześć metrów i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 metrów kwadratowych. Nowela zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.

Nowe przepisy przewidują także utworzenie rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. W skład rady mają wchodzić przedstawiciele stowarzyszeń ochrony zwierząt, schronisk, instytucji naukowych, lekarze weterynarii oraz hodowcy. Organ ma składać roczne sprawozdania na temat dobrostanu zwierząt.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy