Reklama

Reklama

Nowa odsłona sporu Facebook kontra ONR. Jest list

Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) domaga się nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tak aby Facebook lub inne podobne portale społecznościowe musiały dostosować regulamin świadczenia usług do polskiego prawa.

List w tej sprawie został wysłany do wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego i minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej.

W ubiegłym tygodniu działacze ruchów narodowych informowali, że w ostatnich dniach z Facebooka zniknęły profile m.in. Marszu Niepodległości, Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej. Richard Allan, odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka, oświadczył, że strona Marszu Niepodległości - usunięta z tego serwisu po publikacji szeregu postów naruszających Standardy Społeczności w zakresie mowy nienawiści - została przywrócona.

Reklama

Według ONR, administracja Facebooka podejmuje arbitralne decyzje o usuwaniu całych profili.

"W ten sposób powstaje dualizm prawny: krajowe przepisy mają zastosowanie wobec +szarych obywateli+, a w praktyce nie są respektowane przez Facebooka, który z uwagi na specyfikę działania oraz posiadane środki finansowe i organizacyjne, w wielu aspektach de facto stoi ponad prawem" - wskazano w liście.

"Uważamy, że taka sytuacja jest niedopuszczalna, domagamy się, aby Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało, we współpracy z innymi właściwymi ministrami i organami administracji rządowej, projekt nowelizacji powyższej ustawy (oraz, w niezbędnym zakresie, innych ustaw związanych z przedmiotowym zagadnieniem), który powinien zostać skierowany do Sejmu RP" - czytamy w liście ONR.

Jak wskazali autorzy, projekt powinien zawierać "adekwatne uregulowania prawne mające na celu zagwarantowanie", aby administrator serwisu społecznościowego, takiego jak Facebook, lub innej podobnej platformy cyfrowej, w zakresie usług świadczonych lub dostępnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegał przepisom prawa polskiego oraz jurysdykcji krajowej polskich sądów i organów administracji w sprawach dotyczących relacji prawnych między administratorem a polskim użytkownikiem serwisu.

Ich zdaniem, w szczególności "nowelizacji wymagają art. 3a ust. 1 oraz art. 3a ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które obecnie umożliwiają wyłączenie stosowania prawa polskiego i jurysdykcji polskich sądów".

Przedstawiciele ONR domagają się także, aby Facebook stosował wobec użytkowników taki regulamin świadczenia usług, który będzie zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa karnego i cywilnego i "przestrzegał standardów w zakresie wolności słowa".

Jak wskazali w liście, w szczególności administrator powinien mieć obowiązek zapewnienia "transparentnej i uczciwej procedury reklamacyjnej, opierającej się o zobiektywizowane i zgodne z polskim prawem kryteria".

"Należy zakazać ograniczania lub pozbawiania dostępu do usługi świadczonej drogą elektroniczną (czyli usuwania treści lub całych profili) bez należytego uzasadnienia swoich decyzji oraz zagwarantować użytkownikowi prawo wniesienia odwołania na zasadach określonych regulaminem, które zostanie rozpatrzone z zastosowaniem transparentnych zasad" - wskazał ONR w liście.

Na 24 listopada minister cyfryzacji Anna Streżyńska zapowiedziała spotkanie z przedstawicielem Facebooka. Rozmowa ma dotyczyć m.in. zasad blokowania kont na tym portalu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy