Reklama

NFZ wystąpił do MZ ws. zmiany przepisów dot. klauzuli sumienia

NFZ prosiło resort zdrowia o rozważenie zmian w przepisach dot. sytuacji, gdy pacjent nie wie, do kogo ma się zwrócić, kiedy lekarz odmówił działania, powołując się na klauzulę sumienia. TK stwierdził, że ten obowiązek nie powinien ciążyć na lekarzu.

Informację taką zawiera korespondencja między p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzejem Jacyną a rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem, zamieszczona na stronie RPO. 

W październiku 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy pozwalające lekarzowi skorzystać z klauzuli sumienia i odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego tylko pod warunkiem, że wskaże pacjentowi, kto mu może pomóc, są niezgodne z konstytucją.

Zdaniem TK to nie na lekarzu, a na państwie, ciąży w takiej sytuacji obowiązek poinformowania pacjenta o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego.

Reklama

W odpowiedzi na pismo Bodnara - która, jak wynika z informacji na stronie biura RPO, wpłynęła 30 marca br. - p.o. prezes NFZ poinformował rzecznika, że Fundusz zwrócił się do resortu zdrowia 29 stycznia br. (gdy Funduszem kierował poprzedni prezes) z prośbą o rozważenie podjęcia działań mających na celu "modyfikację przepisów powszechnie obowiązujących aktów prawnych celem wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego".

"Klauzula sumienia to nie jest kwestia poglądów ministra zdrowia"

W przekazanej PAP w środę informacji służb prasowych NFZ wskazano, że stanowisko Jacyny dotyczące klauzuli sumienia jest tożsame ze stanowiskiem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Zdaniem Radziwiłła orzeczenie TK nie oznacza konieczności zmieniania uregulowań w tym zakresie. "Klauzula sumienia to nie jest kwestia poglądów ministra zdrowia, tylko TK uznał, że to jest fundamentalne prawo każdego obywatela, także lekarza. (...) To jest wyrok TK i on nie wymaga żadnej aktywności ze strony ministra zdrowia, żeby to potwierdzić w jakiś sposób" - mówił minister.

W swoim piśmie do NFZ rzecznik podnosił, że orzeczenie Trybunału weszło w życie z momentem publikacji i obecnie w polskim prawie nie ma przepisów regulujących sytuację, w której pacjent ma prawo do świadczenia, ale lekarz go odmawia, powołując się na klauzulę sumienia. Nie wiadomo więc, jak pacjent ma się dowiedzieć, kto może mu pomóc.

Obecny stan prawny, jak ocenił Bodnar, sprawia, że istnieje zagrożenie braku możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego przez pacjenta.

Kto pomoże pacjentowi?

W jego ocenie należy ustalić, czy wedle procedur NFZ ciąży na kimś obowiązek wskazania pacjentowi, któremu lekarz odmówił wykonania określonego świadczenia, powołując się na klauzulę sumienia, realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.

"Ustalenie, że określony podmiot ma taki obowiązek informacyjny spowoduje, że zagrożenie braku możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego przez pacjenta zostanie zniwelowane. Przyczyni się to znacznie do zwiększenia poziomu ochrony konstytucyjnie zagwarantowanego prawa każdego obywatela do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej" - wskazywał w swoim piśmie RPO.

P.o. prezes NFZ poinformował rzecznika, że Fundusz zwrócił się do resortu zdrowia z prośbą o rozważenie podjęcia działań mających na celu "modyfikację przepisów powszechnie obowiązujących aktów prawnych celem wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego".

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Narodowy Fundusz Zdrowia

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy