Reklama

Reklama

Najnowszy sondaż CBOS. Jakie poparcie ma rząd Mateusza Morawieckiego?

40 proc. Polaków deklaruje się jako zwolennicy rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a 34 proc. jako jego przeciwnicy - wynika z sondażu CBOS, przeprowadzonego w dniach od 30 czerwca do 9 lipca. Blisko połowa badanych jest zadowolona, że to Morawiecki stoi na czele rady ministrów.

CBOS podkreśla, że od ubiegłego miesiąca została zarejestrowana pewna stabilizacja notowań rządu. "W zasadzie jedyną zmianą, jaką obserwujemy od badania przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca jest stopniowe zmniejszanie się grupy zwolenników obecnego gabinetu i zadowolonych z tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki" - zauważył ośrodek.

Gabinet Mateusza Morawieckiego popiera 40 proc. badanych (spadek o jeden punkt procentowy w stosunku do czerwca). Jako przeciwników rządu określa siebie 34 proc. respondentów (wzrost o jeden punkt). Obojętność wobec urzędującego gabinetu wyraża 23 proc. badanych (wzrost o jeden punkt procentowy). 

Reklama

Co z poparciem dla rządu?

Jak zaznacza CBOS, od poprzedniego pomiaru nie zmieniła się ocena wyników działalności rządu. Dobrze ocenia je 50 proc. badanych, źle 37 proc. respondentów (spadek o jeden punkt).

Podobne wyniki w stosunku do czerwcowego badania odnotowano także w opiniach o polityce gospodarczej rządu. Szanse poprawy sytuacji gospodarczej w wyniku działań rządu dostrzega 46 proc. respondentów. Sceptycznie odnosi się do tego 43 proc. ankietowanych.

Nieznacznie gorsze niż czerwcu są też notowania samego premiera. Zadowolenie z tego, że Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu, wyraża 47 proc. ankietowanych (spadek o dwa punkty procentowe). Niezadowolonych z tego jest 37 proc. ankietowanych (spadek o jeden punkt).

Coraz więcej osób krytycznie nastawionych

"W nieco dłuższej perspektywie - w porównaniu do stanu sprzed epidemii koronawirusa w Polsce (styczeń, luty) i jej początkowej fazy (marzec) - można także zauważyć, że w ostatnim czasie więcej jest przeciwników rządu i osób krytycznie odnoszących się do rezultatów jego pracy" - czytamy.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 czerwca do 9 lipca 2020 roku na próbie liczącej 1339 osób (w tym: 66,1 proc. metodą CAPI, 19,6 proc. - CATI i 14,3 proc. - CAWI). 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy