Reklama

Reklama

Najnowszy sondaż CBOS. Dobre wieści dla Ewy Kopacz

​W ciągu ostatniego miesiąca poprawiła się ocena pracy rządu - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Zmniejszył się też odsetek osób niezadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz.

W lipcu w porównaniu z czerwcem nieznacznie zmniejszył się odsetek przeciwników rządu (o 3 punkty procentowe, do 33 procent), ale odsetki jego zwolenników i osób deklarujących obojętność praktycznie się nie zmieniły (odpowiednio: 28 procent i 35 procent).

Rząd uzyskuje ponadprzeciętnie wysokie poparcie wśród badanych znajdujących się w dobrej sytuacji finansowej - o miesięcznych dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł, zadowolonych z warunków materialnych, mieszkańców największych miast, absolwentów wyższych uczelni oraz ankietowanych w wieku 65 lat i więcej. 

W ciągu ostatniego miesiąca poprawił się także społeczny odbiór premier Ewy Kopacz. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, wyraża obecnie 34 procent badanych (wzrost o 3 punkty procentowe). 

Premier Ewa Kopacz uzyskuje relatywnie największe poparcie wśród badanych identyfikujących się z lewicą (56 procent), respondentów o wysokich dochodach miesięcznych, mieszkańców największych miast oraz absolwentów wyższych uczelni. W grupach społeczno-zawodowych zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz, najczęściej wyrażają pracownicy usług oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem. 

Reklama

Z kolei niechęć do obecnej premier deklarują badani o prawicowych poglądach politycznych, uzyskujący miesięczne dochody per capita od 1000 zł do 1399 zł, niezadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Ponadto można zauważyć, że urzędująca premier jest wyraźnie częściej negatywnie odbierana przez mężczyzn niż przez kobiety. Kobiety zaś trochę częściej niż mężczyźni wyrażają zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 1-8 lipca 2015 roku na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy