Reklama

Reklama

MZ: Szefowa GIF podała się do dymisji

Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz podała się do dymisji - poinformował w czwartek rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk. Jak podał, pełniącym obowiązki został jej obecny zastępca Zbigniew Niewójt.

Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz podała się do dymisji - poinformował w czwartek rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk. Jak podał, pełniącym obowiązki został jej obecny zastępca Zbigniew Niewójt.

Szef GIF jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny jako centralny organ administracji rządowej, kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną. Do jego zadań należy m.in. ustalanie kierunków działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt oraz współpraca z właściwymi Inspekcjami Farmaceutycznymi państw trzecich, np. z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Reklama

GIF wydaje decyzje w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych; zapewnia prowadzenie inspekcji wytwarzania i dystrybucji hurtowej oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne m.in. w zakresie reklamy.

Zofia Ulz objęła urząd Głównego Inspektora Farmaceutycznego w 2006 r.

Reklama

Reklama

Reklama