Reklama

​MRPiPS: Dzieci z domów dziecka nie mają Karty Dużej Rodziny, ale mogą mieć zniżki

Nic nie stoi na przeszkodzie, by instytucje kultury, ośrodki rekreacyjne, księgarnie i inne podmioty przyznawały zniżki dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych - poinformował resort rodziny. Dzieciom tym nie przysługuje Karta Dużej Rodziny, bo placówka nie ma charakteru rodzinnego.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar pytał w ub. tygodniu minister rodziny dlaczego ustawodawca wykluczył z uprawnienia do KDR dzieci, które trafiają do pozarodzinnej pieczy zastępczej. "Przecież dzieci nie mają wpływu na to, do której z form pieczy zastępczej - rodzinnej czy instytucjonalnej - trafiły wskutek interwencji sądu opiekuńczego" - podkreślił RPO. 

Jak wskazał, takie uregulowanie może spotkać się z zarzutem naruszenia zagwarantowanej konstytucyjnie zasady równości.   

Biuro Promocji i Mediów Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała we wtorek, że w Karcie Dużej Rodziny do definicji członków rodzin wielodzietnych posiadających prawo do Karty włączono rodzinne formy pieczy zastępczej z uwagi na ich charakter najbardziej zbliżony do warunków rodzinnych. "We wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny osoba będąca rodzicem zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka może ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny zarówno dla własnych dzieci, jak i dzieci będących pod jej pieczą w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Natomiast placówki opiekuńczo-wychowawcze są formą instytucjonalnej pieczy zastępczej. Instytucją tą kieruje dyrektor i jako taki jest pracownikiem powiatu - a nie członkiem rodziny" - zaznaczył resort.  

Reklama

Jak podkreślono, niezależnie od tego Karta Dużej Rodziny daje uprawnienia na podstawie autonomicznej decyzji podmiotu gospodarczego lub instytucji przyznającej zniżki. "Podmioty te mają prawo swobodnego wyboru grup, którym przyznają preferencyjne warunki dostępu do oferowanych przez siebie dóbr i usług i nie są ograniczone jedynie do Karty Dużej Rodziny" - czytamy.   

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Wcześniej funkcjonowała na podstawie rządowego programu; swoje programy zniżek dla rodzin wielodzietnych miały i mają też niektóre samorządy. Zgodnie z założeniem, dzięki karcie rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą skorzystać ze zniżek m.in. w sklepach spożywczych, u operatorów telefonii komórkowej, na stacjach paliw oraz w instytucjach rekreacji i kultury. Mogą taniej jeździć pociągami i komunikacją publiczną, mają zniżki w opłatach związanych z wydaniem paszportów. 

PAP
Dowiedz się więcej na temat: domy dziecka

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy