Reklama

Możesz zyskać prawie 1,5 tys. zł. Na złożenie wniosku masz 10 dni

Dodatek osłonowy to dofinansowanie, które ma na celu wsparcie polskich rodzin w związku z rosnącą inflacją. Jednak, aby środki zostały przyznane danemu gospodarstwu, konieczne jest złożenie wniosku. Zostało już na to bardzo mało czasu, dlatego podpowiadamy do kiedy i jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy - co to?

Dodatek osłonowy to wsparcie, będące elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej. Ma on na celu zrekompensowanie rosnących cen energii, żywności i nie tylko.

Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. Sama ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Reklama

Do kiedy można złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Jeśli chcesz jeszcze skorzystać z dofinansowania, jakim jest dodatek osłonowy, to musisz się pospieszyć. Wniosek o dodatek osłonowy można składać tylko do 31 października. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Ważne jest również to, że starając się o dopłatę, konieczne jest złożenie deklaracji CEEB, czyli tzw. spisu źródeł ciepła.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można kierować do urzędu miasta lub gminy, przynależnego do naszego miejsca zamieszkania.

Dokumenty do urzędu należy dostarczyć osobiście lub drogą elektroniczną, używając do tego pośredniczącego portalu ePUAP.

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o dodatek osłonowy składa się z 12 stron, a sam formularz zawiera informacje pomagające nam uzupełnić kolejne podpunkty. Formularz należy wypełniać wielkimi literami, a pola wyboru zaznaczać poprzez wpisanie V lub X.

Wymagane informacje, które musimy podać podczas uzupełniania go to m.in.:

  • Dane osobowe nasze i osób wchodzących w skład gospodarstwa
  • Informacje o dochodach
  • Numer konta bankowego, na który ma wpłynąć dopłata

Szczegółową instrukcję wypełniania wniosku o dodatek osłonowy zamieściło również Ministerstwo Klimatu i Środowiska:

Natomiast chcąc złożyć wniosek o dodatek osłonowy drogą elektroniczną, należy zalogować się na swój profil na portalu ePUAP i wybrać zakładkę o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

W tym miejscu trzeba załączyć wypełniony wniosek, który powinien być zapisany w formacie doc lub pdf. Należy też pamiętać, że bardzo ważne jest opatrzenie dokumentu podpisem kwalifikowanym lub podpisem generowanym z profilu zaufanego. Bez niego wniosek nie będzie mógł być rozpatrzony.

Wniosek o dodatek osłonowy dostępny jest do pobrania tutaj

Dodatek osłonowy. Ile można zyskać?

Wysokość świadczenia otrzymanego w ramach dodatku osłonowego jest uzależniona od liczby mieszkańców tworzących dane gospodarstwo domowe, a także od źródła ogrzewania. To ile można zyskać, składając wniosek o tę dopłatę, przedstawia się następująco:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł pod warunkiem, że dochód nie przekracza 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2/3-osobowe otrzyma 600/750 zł pod warunkiem, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-, 5-osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł pod warunkiem, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6-osobowe i więcej otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł pod warunkiem, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

Podane powyżej kwoty to pełne świadczenie wypłacane w skali roku, a nie miesięcznie. Wyższe dopłaty mogą otrzymać te gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest: kominek, kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Dodatek osłonowy - kiedy wypłaty?

Pierwszy wypłaty dodatku osłonowego już trafiły do niektórych gospodarstw, ponieważ osoby, które złożyły wnioski na początku roku, w większości przypadków otrzymały już pierwszą część dodatku, która była połową ostatecznej kwoty. Pozostała część świadczenia powinna trafić do tych osób maksymalnie do 2 grudnia 2022.

Natomiast dla wszystkich tych, którzy złożyli wnioski później lub dopiero będą to robić, dodatek osłonowy będzie wypłacany już jako pełna kwota, bez podziału na dwie raty. Te wypłaty również powinny trafić na konta beneficjentów do 2 grudnia 2022.

Czytaj również:

Nie dostaną dodatku do ogrzewania. Ciebie też ominie tysiąc zł wsparcia?

Zobacz także:

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy