Reklama

Reklama

Mniejszy abonament i ulgi w PKP. Na jakie zniżki mogą liczyć emeryci?

Seniorzy są grupą, którą obejmują nie tylko ulgi podatkowe, ale także liczne zniżki, np. w komunikacji miejskiej, w Polskich Kolejach Państwowych czy w instytucjach kultury. Sprawdź, na czym możesz zaoszczędzić jako emeryt.

Starsze osoby, których emerytura nie przekracza określonego przez ustawodawcę progu, mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Od kilku lat seniorzy mogą liczyć też na dodatkowe świadczenia pieniężne, takie jak tzw. "13. emerytura". Jednak emeryci i renciści są uprawnieni także do licznych zniżek w komunikacji oraz instytucjach kultury.

Zniżki dla emerytów w komunikacji miejskiej

Zniżki na komunikację miejską dla seniorów zależne są od ośrodka miejskiego oraz od przewoźnika. W większości miast osoby powyżej 70. roku życia mogą korzystać z autobusów i tramwajów bezpłatnie. Ulga ta funkcjonuje zwłaszcza w metropoliach, takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań. We Wrocławiu jeszcze wcześniej można skorzystać z darmowych przejazdów, bo od 65. roku życia.

Reklama

Emeryci, którzy nie przekroczyli jeszcze wieku uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, mogą liczyć na zniżkę sięgającą 50 proc. pierwotnej ceny biletu.

Przejazdy PKP dla emerytów

Emeryci mają prawo do przejazdu kolejami państwowymi ze zniżką wynoszącą 37 proc. Ulga ta może być wykorzystana dwa razy w roku na podróżowanie drugą klasą. Przewoźnicy oferują seniorom powyżej 60. roku życia także zniżki od 10 proc. do 50 proc.

PKP Intercity proponuje 30 proc. ulgi zarówno na przejazdy jednorazowe jak i okresowe, natomiast Warszawską Koleją Dojazdową emeryci mogą podróżować aż o 50 proc. taniej. Koleje Mazowieckie ulgę dla seniorów określiły na 35 proc., a posiadacze Karty Seniora Województwa Łódzkiego, którzy ukończyli 65 lat, mogą skorzystać z 30-procentowej zniżki w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Bilety jednorazowe tańsze o 25 proc. oferują Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, POLREGIO oraz Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Koleje Małopolskie przygotowały natomiast ofertę, w której wysokość ulgi zależy od przejechanych kilometrów.

W czasie kontroli biletów w pociągach należy okazać dokument tożsamości oraz zaświadczenie wydane przez odpowiednią jednostkę, np. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Muzea, teatry, kina. Co oferują emerytom?

Instytucje kultury często organizują wydarzenia i inicjują akcje, by zaktywizować seniorów. Zazwyczaj wiąże się z tym udzielanie zniżek na wystawy, spektakle i seanse.

W państwowych muzeach, np. w Muzeum Narodowym w Krakowie lub w Warszawie emerytom przysługuje prawo do biletów ulgowych. Kina studyjne w całej Polsce oferują seanse dla seniorów, w których prezentują repertuar dla osób starszych oraz bilety w niższych cenach.

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje osobom powyżej 60. roku życia. Dzięki niej osoby starsze mogą skorzystać ze zniżek w muzeach, ogrodach botanicznych, hotelach, sanatoriach, a także uzyskać ulgę na usługi rehabilitacyjne czy kosmetyczne.

Kartę można wyrobić w urzędzie miasta lub gminy, jeżeli uczestniczy ono w programie Gmina Przyjazna Seniorom. Szacunki urzędników z 2022 roku mówią o niemal pół milionie osób korzystających z zalet Karty Seniora.

Inne ulgi dla emerytów

Emeryci mogą skorzystać też z ulgi na opłatę RTV. Z abonamentu zwolnione są osoby po 75. roku życia, a także ci którzy ukończyli 60 lat, a ich świadczenie nie wynosi więcej niż połowa przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Emeryci i renciści są uprawnieni do 50 proc. zniżki przy wyrabianiu paszportu, a osoby po 70. roku życia mogą zrobić to bezpłatnie.

Wprowadzane są też zniżki na leki dla seniorów, zwłaszcza tych, którzy mają powyżej 75 lat.

Klaudia Michalak

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy