Reklama

Reklama

​Ministerstwo Środowiska: PO i PSL odpowiedzialne za smog w Polsce

Minister środowiska prof. Jan Szyszko oświadczył, że to poprzedni rząd jest odpowiedzialny za nierozwiązanie problemu smogu w Polsce.

- Raport NIK, mówiący o jakości powietrza w naszym kraju w latach 2008-2013, informował, że mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Ówcześnie rządząca koalicja nie podjęła działań naprawczych w tej kwestii. Zamiast wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, stawiała na import pochodzących zza wschodniej granicy paliw niskiej jakości - powiedział.

W opinii ministra poprzedni rząd nie podjął skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. 

Jak zaznaczył Szyszko, dzisiaj "politycy PO i PSL dezinformują społeczeństwo, a problem smogu próbują ubierać w szaty polityczne". - Również w samorządach miały miejsce wieloletnie zaniedbania, o których politycy PO i PSL próbują dzisiaj zapomnieć. Jednym z zadań wykonywanym przez samorządy jest m.in. planowanie przestrzenne, które niestety w wielu miejscach zostało poważnie zaniedbane. Przykładem może być Warszawa, gdzie niektóre kliny i korytarze napowietrzające zostały zabudowane. Smog utrzymuje się tam przez wiele godzin, a nawet dni, jeśli nie ma odpowiedniego ruchu powietrza - podkreśla resort. 

Reklama

- Przykładem zaniedbań poprzedniego rządu jest również sytuacja, jaka miała miejsce w Warszawie, gdzie w 2000 r. miejskie ciepłownie sprzedano za blisko 240 mln dol. zagranicznej firmie. Firma ta miała zmodernizować systemy ciepłownicze, by były bardziej ekologiczne, ale tego nie zrobiła. Mimo tego w 2012 r. warszawska ciepłownia została odkupiona przez ówczesny rząd za kwotę niemal 3 mld zł. - powiedział minister Szyszko.

Fatalna jakość powietrza w Polsce

Zgodnie z kontrolą przeprowadzoną przez inspektorat ochrony środowiska w 2015 r., na 46 stref w Polsce w 39 zanotowano przekroczenia norm stężeń dla pyłu PM10. Dla pyłu PM2,5 normy były przekroczone w 23 strefach. W przypadku benzo(a)pirenu normy były przekroczone aż w 44 strefach.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy