Reklama

Reklama

Ministerstwo sprawdza treść podręczników

W Ministerstwie Edukacji Narodowej pracują dziś trzy zespoły ekspertów, które mają przeanalizować treść szkolnych podręczników. Na początek sprawdzą pomoce dydaktyczne z obszaru nauk humanistycznych.

W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" szef gabinetu Przemysława Czarnka Radosław Brzózka przyznał, że specjaliści "zapoznają się z tym, w jaki sposób podstawy programowe zostały odzwierciedlone w podręcznikach". Dziś eksperci przeanalizują podręczniki z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Brzózka wyjaśnił zasadniczy kierunek, jaki przyświeca zaproszonym do współpracy ekspertom. "Wiedza przekazywana uczniom ma być podawana nie w oderwaniu od tożsamości cywilizacyjnej Polaków, ale w kontekście kultury łacińskiej, bo w tej kulturze szczególnie pielęgnuje się wszelką naukę, poszukuje się mądrości" - powiedział. 

Reklama

"Jesteśmy dziedzicami tradycji greckiej, antycznej, ale też tymi, którzy oświetleni światłem Ewangelii poszukują prawdy w sposób pozbawiony uprzedzeń i dbają o to, żeby ta prawda była dostępna w sposób powszechny, a nie była jakąś wiedzą tajemną. Niestety, w wielu kulturach i cywilizacjach tak się dzieje, że dostęp do prawdy jest wręcz blokowany" - stwierdził Brzózka, cytowany rzez dziennik.


Reklama

Reklama

Reklama