Reklama

Reklama

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało ile szkół i przedszkoli pracuje stacjonarnie

99 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 93,5 proc. szkół podstawowych i 93,9 proc. ponadpodstawowych pracowało w piątek w trybie stacjonarnym – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, powołując się na dane od kuratorów. Przed dwoma tygodniami, stacjonarnie pracowało 99,7 proc. przedszkoli, 97,5 proc. szkół podstawowych oraz 97,3 proc. szkół ponadpodstawowych.

Stacjonarnie w piątek pracowało 15 277 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 99,0 proc. wszystkich. 15 przedszkoli pracowało zdalnie, a 143 w trybie mieszanym.

W piątek stacjonarnie pracowało 13 459 szkół podstawowych, czyli 93,5 proc. wszystkich i 7 336 szkół ponadpodstawowych, czyli 93,9 proc. Zdalnie pracowało 28 szkół podstawowych i 21 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 901 szkół podstawowych i 455 ponadpodstawowych.

Informacje zebrane na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek pochodzą od kuratorów oświaty.

W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. W wyniku tego dochodzenia podejmowana jest decyzja w zakresie zastosowania odpowiednich działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Reklama

Kiedy może nastąpić zawieszenie zajęć?

Dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Tydzień temu, 15 października, stacjonarnie pracowało 15 366 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 99,6 proc. wszystkich. Osiem przedszkoli pracowało zdalnie, a 61 w trybie mieszanym.

15 października stacjonarnie pracowało 13 898 szkół podstawowych, czyli 96,6 proc. wszystkich i 7 608 szkół ponadpodstawowych, czyli 97,4 proc. Zdalnie pracowało 13 szkół podstawowych i 5 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 477 szkół podstawowych i 199 ponadpodstawowych.

Sytuacja sprzed dwóch tygodni

Dwa tygodnie temu, 8 października, stacjonarnie pracowało 15 387 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 99,7 proc. wszystkich. 4 przedszkola pracowały zdalnie, a 44 w trybie mieszanym.

8 października stacjonarnie pracowały 14 024 szkół podstawowych, czyli 97,5 proc. wszystkich i 7 600 szkół ponadpodstawowych, czyli 97,3 proc. Zdalnie pracowały 8 szkół podstawowych i 14 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 356 szkół podstawowych i 198 ponadpodstawowych.

Reklama

Reklama

Reklama