Reklama

Minister cyfryzacji o megaustawie: To ważny krok

Przyjęcie megaustawy to ważny krok, by z szybkiego internetu mogli korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Zaznaczył również, że wreszcie internet dotrze na wieś, tereny trudnodostępne i mniej zaludnione.

W czwartek Sejm przyjął megaustawę o wdrożeniu sieci 5G. Nowe prawo ma ułatwić m.in. budowę infrastruktury telekomunikacyjnej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody czy uzdrowiskach.

"Przyjęcie megaustawy to ważny krok, by z szybkiego internetu mogli korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. To także korzyści dla polskiej gospodarki, która dzięki tym zmianom stanie się bardziej konkurencyjna i jeszcze nowocześniejsza - mówił, cytowany piątkowym komunikacie, minister cyfryzacji.

Zagórski dodał, że "internet wreszcie dotrze tam, gdzie dziś często go nie ma - na wieś, tereny trudnodostępne i mniej zaludnione".

Reklama

Jak zaznaczyło MC, dzięki nowym przepisom proces inwestycyjno-budowlany związany z m.in. budową sieci szerokopasmowych będzie krótszy i prostszy. Spadną koszty takich inwestycji poprzez m.in. obniżenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego aż o 90 proc. Ponadto, operatorzy będą mogli w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną.

"Dzięki przyjętym przez Sejm zmianom, operatorom będzie się opłacało podłączać do szerokopasmowego internetu także te gospodarstwa domowe, które - właśnie z uwagi na zbyt wysokie koszty doprowadzenia do nich szybkiej sieci - w tej chwili są wykluczone" - powiedziała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Jak wskazała - "megaustawa nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki w zakresie raportowania danych o poziomach pól elektromagnetycznych w środowisku", a nowe przepisy umożliwią przyznanie dodatkowych środków finansowych na wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za pomiary pól.

Resort poinformował, że ustawa wprowadza sankcje za przekroczenie dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku, by ci, którzy obawiają się telefonów komórkowych, mieli pewność, że użytkowane przez operatorów stacje bazowe telefonii komórkowej dotrzymują wymaganych prawem standardów.

Założenia ustawy

Przyjęta w czwartek przez Sejm megaustawa zakłada m.in. zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich. Jak podano, przyjęte rozwiązania są zgodne z zaleceniami Komunikatu Komisji Europejskiej "Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego". Komisja Europejska chce, by kraje członkowskie posiadały szerokie pokrycie siecią technologii 5G do 2025 roku. Według wskazań Komisji do 2020 roku sieć 5G ma być dostępna na zasadach komercyjnych w przypadku, co najmniej jednego dużego miasta w każdym kraju członkowskim.

Nowe przepisy mają przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej, m.in. przez doprecyzowanie pojęć dotyczących Prawa budowlanego oraz doprecyzowanie procedury zgłaszania instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne i udziału społeczeństwa w tym procesie.

Ustawa ma ułatwić ponadto dostęp do terenów leśnych na cele związane z umieszczaniem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz obniżenie kosztów tego dostępu (m.in. przez sprecyzowanie warunków zapewnienia dostępu do gruntów leśnych, które muszą opracować nadleśnictwa). Zwiększa także możliwości lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach, na których do tej pory występował zakaz lub znaczące ograniczenia w tym zakresie, takich jak: uzdrowiska, parki narodowe, rezerwaty przyrody (m.in. przez zniesienie zakazów i ograniczeń w lokalizowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach uzdrowiskowych oraz umożliwienie - w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu określonych wymogów - budowy instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieliniowym charakterze na terenach parków narodowych czy rezerwatów przyrody).

W ustawie zaproponowano także powołanie Funduszu Szerokopasmowego. Jego roczny budżet to ok. 140 mln. zł. Ze środków Funduszu możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy