Reklama

Reklama

Michał Dworczyk: Powstają dwa nowe urzędy centralne

Jest nowy schemat działów administracji rządowej podlegających poszczególnym ministrom. Został on uzgodniony w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy - poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Przekazał też, że utworzone zostaną dwa nowe urzędy: Rządowe Centrum Sportu i Główny Urząd Morski. Dotychczasowy minister finansów pokieruje dwoma resortami - Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Schemat jest uzgodniony w ramach Zjednoczonej Prawicy. Zgodnie z nim będzie wydane rozporządzenie atrybucyjne, które przyporządkuje poszczególne działy konkretnym ministrom oraz będzie zmieniona ustawa o działach - powiedział Dworczyk.

Nowy schemat działania

Ze schematu przekazanego przez Dworczyka na Twitterze wynika, że Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie odpowiedzialne za aktywa państwowe oraz gospodarkę złożami kopalnymi.

W resorcie edukacji i nauki znajdą się działy "oświata i wychowanie", a także "szkolnictwo wyższe i nauka".

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej będzie odpowiedzialny za finanse (budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe) oraz za fundusze i politykę regionalną (rozwój regionalny, w tym fundusze UE). Oznacza to, że dotychczasowy minister finansów Tadeusz Kościński pokieruje dwoma resortami.

Reklama

Szef resortu klimatu i środowiska będzie odpowiadał za energię, gospodarkę wodną, klimat oraz środowisko.

W Kancelarii premiera będzie dział "informatyzacja" oraz "członkostwo RP w UE".

W Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pojawią się działy "kultura i ochrona dziedzictwa" oraz "kultura fizyczna" - będzie mu podlegał nowy urząd centralny: Rządowe Centrum Sportu.

Minister infrastruktury będzie odpowiadał za łączność, transport, żeglugę śródlądową, gospodarkę morską oraz rybołówstwo, w tym Główny Urząd Morski.

Z informacji przekazanej przez Dworczyka wynika, że w MON będzie dział "obrona narodowa".

Z kolei w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej będą działy "rodzina" oraz "zabezpieczenie społeczne".

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdą się działy "rolnictwo", "rozwój wsi", "rynki rolne", "lasy państwowe".

W przypadku resortu rozwoju, pracy i technologii będą to działy: "budownictwo", "gospodarka", "turystyka" oraz "praca".

W Ministerstwie Sprawiedliwości będzie dział "sprawiedliwość".

Natomiast w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdą się działy "administracja publiczna", "sprawy wewnętrzne" oraz "wyznania religijne i mniejszości".

W MSZ znajdzie się jeden dział "sprawy zagraniczne", a w Ministerstwie Zdrowia - "zdrowie".

Zmiany w rządzie

Nowy skład rządu premier Mateusz Morawiecki zaprezentował w środę (30 września). 

Zmniejszy się dotychczasowa liczba ministerstw. Część resortów zostanie zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony między nowe lub istniejące resorty.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy