Reklama

Miażdżący raport NIK dotyczący kąpielisk w Polsce

Niepełne oznakowanie niebezpiecznych miejsc, mała ilość ratowników, nieregularne badania wody lub całkowity ich brak oraz niekompletne i nieaktualne dane w internetowym serwisie kąpieliskowym - to główne nieprawidłowości, ujawnione przez NIK w raporcie o kąpieliskach.

Jak wynika z najnowszego raportu Izby, wysokie koszty utrzymania obiektów oraz problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych ratowników to dwa główne powody, które ograniczyły liczbę kąpielisk z 221 do 202 w latach 2012-2014, a liczbę miejsc wykorzystywanych do kąpieli o ok. 46 proc. (z 848 do 459). Ilość miejsc wyróżnionych przez międzynarodowe jury tzw. błękitną flagą (oznaczenie kąpieliska o wysokim standardzie - red.) w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła z 21 do 29.

Najwyższa Izba Kontroli zauważyła poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk. Wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci większości gmin, które objęła kontrolą NIK, zapewnili poprawę bezpieczeństwa. Kąpieliska zostały oznaczone tablicami informacyjnymi, wydzielono strefy dla umiejących i nieumiejących pływać, pojawiły się urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze. Od strony medycznej - zwiększono liczbę ratowników wodnych, sprzętu medycznego, leków oraz artykułów sanitarnych. W połowie gmin identyfikowano miejsca niebezpieczne, które później patrolowały łodzie motorowe.

Reklama

Taki stan nie obowiązywał jednak we wszystkich gminach - w niektórych stwierdzono uchybienia w wymienionych wcześniej kwestiach.

Największe nieprawidłowości dotyczyły regularnego badania jakości wody. Tylko 1/3 badanych gmin podejmowała działania, które miały ją poprawić. W pozostałych nie badano w ogóle jakości wody lub liczba badań była mniejsza niż wymaga tego ustawa Prawo wodne. NIK stwierdziła również opóźnienia w przekazywaniu wyników badań jakości wody (rekordowe sięgały 35 dni).

Przeprowadzone badania skłoniły Izbę do wystosowania wniosków do ministra środowiska, głównego inspektora sanitarnego oraz do państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

Wnioski do MŚ dotyczą nowelizacji ustawy Prawo wodne o przekazywanie informacji państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym (PPIS) ws. planowanych badań jakości wody oraz o określenie terminu, do którego gminy zobowiązane są przekazywać inspekcji informacje o liczbie kąpielisk i przyczynach jej zmian w odniesieniu do poprzedniego sezonu kąpielowego wraz z wykazem kąpielisk.

NIK zwróciła się do GIS o zwiększenie nadzoru nad PPIS w zakresie badań nad jakością wody, wprowadzania bieżących danych do internetowego serwisu kąpieliskowego i ułatwienia społeczeństwu dostępu do nich.

Do PPIS skierowano wniosek o rzetelne opiniowanie projektów uchwał gmin w sprawie wykazu kąpielisk, egzekwowanie informacji o liczbie kąpielisk, przyczynach jej zmian, niezwłoczne przekazywanie wyników badan wody do stosownych organów wykonawczych gmin.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy