Reklama

Reklama

Marszałek Sejmu z wizytą na Węgrzech

Rozmowy z przewodniczącym parlamentu, spotkanie z Polonią i upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przebywał dziś z jednodniową wizytą w Budapeszcie. To była pierwsza zagraniczna wizyta marszałka izby niższej.

W siedzibie węgierskiego parlamentu Marek Kuchciński rozmawiał z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego László Kövérem. Głównymi tematami spotkania były wspólne inicjatywy parlamentów obu państw, a także polsko-węgierska współpraca w regionie oraz na arenie Unii Europejskiej i NATO. W rozmowach uczestniczył też przewodniczący sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Piotr Naimski.

Podczas spotkania ustalono, że w celu upamiętnienia walki o wolność obu narodów polski Sejm i węgierskie Zgromadzenie Narodowe podejmą uchwały ustanawiające przyszły rok, Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej oraz zaangażują się we wspólne obchody.

Reklama

Marszałek Kuchciński wziął też udział w uroczystości wręczenia Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej wiceprzewodniczącemu węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Jánosowi Latorcaiowi.

Marszałek Sejmu złożył także wieniec pod Pomnikiem Męczenników Katynia. Monument został wzniesiony dzięki nakładom Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz władz Budapesztu. Upamiętnia ofiary zbrodni NKWD, rozstrzelane wiosną 1940 roku. Pomnik uroczyście odsłonili ponad 4 lata temu prezydenci Polski i Węgier. Marszałek Kuchciński spotkał się również z węgierską Polonią. Dziękował za jej aktywność w kultywowaniu polskiej tradycji, pamięci historycznej i języka. Zwracał też uwagę na aktywny udział w życiu społecznym i politycznym drugiej Ojczyzny. Marek Kuchciński złożył również rodakom życzenia świąteczne.

Według szacunków polskiej Ambasady, na Węgrzech mieszka ponad 7 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Zgodnie z ustawą z 1993 roku "o prawach mniejszości narodowych i etnicznych" węgierska Polonia ma status mniejszości narodowej. Na Węgrzech działa około 75 zorganizowanych ośrodków polonijnych, z których większość to Samorządy Mniejszości Polskiej. W obecnej kadencji węgierskiego parlamentu Polonia ma po raz pierwszy swojego przedstawiciela, czyli tzw. rzecznika. Jest nim przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech dr Csúcs László Györgyné. 


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy