Reklama

Reklama

Marszałek Sejmu powołała wiceprezesów NIK

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła w środę akty powołania na stanowiska wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli dla Tadeusza Dziuby i Marka Opioły - poinformowała na Twitterze Kancelaria Sejmu.

W środę sejmowa komisja ds. kontroli państwowej pozytywnie zarekomendowała Opiołę i Dziubę na stanowiska wiceprezesów NIK. Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku prezesa NIK o powołanie Dziuby na wiceprezesa izby było ośmiu posłów, przeciw - czterech, nikt nie wstrzymał się od głosu. Taki sam wynik głosowania był w przypadku kandydatury Opioły.

Szef NIK Marian Banaś podczas posiedzenia sejmowej komisji powiedział, że powołanie kandydatów to jego inicjatywa. "To jest moja inicjatywa. Zarówno pana Dziubę, jak i pana Opiołę znam bardzo dobrze" - mówił.

Reklama

Zgodnie z art. 21 ustawy o NIK, wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, w liczbie trzech, powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek prezesa NIK.

Ponadto - zgodnie z tym samym artykułem - ze stanowiskiem wiceprezesa oraz dyrektora generalnego NIK nie można łączyć mandatu posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego lub radnego.

Kim jest Marek Opioła

Marek Opioła jest posłem PiS IX kadencji, a mandat poselski sprawował także w Sejmie V, VI, VII i VIII kadencji. Był m.in. szefem sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. 1 lipca 2019 r. zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych po ujawnieniu, że w swoim spocie wyborczym wykorzystał policyjny śmigłowiec Black Hawk. Opioła ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Od 1997 do 2002 r. pracował jako referent w jednostce wojskowej.

Kim jest Tadeusz Dziuba

Tadeusz Dziuba był posłem sejmu kontraktowego w latach 1989-1991 oraz posłem Sejmu VII i VIII kadencji, a w latach 2005-2007 pełnił funkcję wojewody wielkopolskiego.

W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu i do 1993 r. pracował na tej uczelni. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W latach 1993-2000 był wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu, w latach 2000-2001 był wicedyrektorem Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK, a w latach 2001-2005 ponownie pełnił funkcję wicedyrektorem delegatury NIK w Poznaniu.

Reklama

Reklama

Reklama