Reklama

Reklama

Mapa wyjścia wojsk sowieckich z Polski w zbiorach Muzeum Historii Polski

Do zbiorów Muzeum Historii Polski w Warszawie trafiła mapa wyjścia wojsk sowieckich z Polski w latach 1992-1993. Są na niej oznaczone miejsca stacjonowania jednostek rosyjskich i potencjalne trasy komunikacyjne. "Mapa ma duże znaczenie dla naszej historii, pokazuje ona proces, który trwał dwa lata, od momentu, gdy zostały podjęte negocjacje, aż do opuszczenia Polski przez ostatniego żołnierza rosyjskiego" - mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Mapę przygotowano w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie dla potrzeb Sztabu Resortowego, powołanego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. "Wyprowadzenie wojsk rosyjskich było dużym przedsięwzięciem logistycznym, głównie jednostki rosyjskie były w zachodniej części Polski" - mówi Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu. 

Jak dodaje dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, mapa będzie częścią ekspozycji, która będzie pokazywała odzyskanie niepodległości. "Opuszczenie wojsk rosyjskich, to było przypieczętowanie tego, że jesteśmy rzeczywiście wolni, niepodlegli" - mówił dyrektor Kostro. 
17 września 1993 roku, na podstawie porozumień zawartych przez Polskę i Federację Rosyjską, teren Rzeczpospolitej opuściła grupa rosyjskich żołnierzy licząca około 56 tysięcy osób. Do transportu ludzi i wyposażenia użyto ponad 22 tysięcy wagonów. 
Inicjatorem podarowania Muzeum mapy był Witold Chodakiewicz, wiceminister transportu i gospodarki morskiej w latach 1990-1994 oraz 1998-2002.

W spotkaniu prasowym poświęconym przekazaniu dokumentu wziął udział tez minister kultury, profesor Piotr Gliński, który podziękował za przekazanie mapy. Przypomniał też, że w przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa o budowie Muzeum Historii Polski, które ma być gotowe za 33 miesiące.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama