Reklama

Małgorzata Gersdorf przewodniczącą KRS

Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, została wybrana na stanowisko przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Zastąpi na tym stanowisku byłego szefa KRS sędziego Dariusza Zawistowskiego.

Jak wynika z najnowszych informacji, Małgorzata Gersdorf otrzymała 14 na 18 możliwych głosów. Trzy osoby głosowały przeciw, jedna wstrzymała się od głosu.

- Jak sądzę, członkowie KRS nie kwapili się ze zgłaszaniem kandydatur - ocenił Stanisław Piotrowicz (PiS).

Rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek, komentując wyniki głosowania, podkreślił, że prof. Gersdorf podjęła się "trudnej roli, za co na pewno należą się jej wyrazy szacunku".

"Trudna decyzja, trudna rola, ale Rada ma trwać do ostatniego możliwego dnia. Zmienia się konstytucję zwykłą ustawą, łamiąc tym samym konstytucję, ale my w poczuciu obowiązku za państwo będziemy trwać do ostatniego możliwego dnia" - zadeklarował Żurek.

Reklama

Przypomnijmy: Dariusz Zawistowski zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego KRS 12 stycznia.

W oświadczeniu napisał: "zrzekam się funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z dniem 15 stycznia 2018 r. poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o KRS, które w ocenie KRS uznane zostały za niezgodne z Konstytucją RP".

Nowelizacja o KRS opublikowana 2 stycznia w Dzienniku Ustaw wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. 

Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż dziewięcioro możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub.

W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, posłowie będą głosować na tę samą listę, ale o wyborze zadecyduje bezwzględna większość głosów. Zgodnie z zapisami nowelizacja ustawy o KRS generalnie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Obecnie trwa proces wyłaniania kandydatów na nowych członków Rady.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy