Reklama

Reklama

Małgorzata Gersdorf odpowiada marszałkowi Sejmu w sprawie KRS

"Zamierzam wykonać spoczywający na mnie obowiązek zwołania Krajowej Rady Sądownictwa" - odpowiada marszałkowi sejmu I Prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf dodaje jednak, że podtrzymuje wszystkie wątpliwości, związane z niekonstytucyjnością samej ustawy o KRS i trybu powołania jej członków.

Chodzi o zastrzeżenia do faktu, że ustawa mówi o wskazywaniu kandydatów do KRS przez kluby poselskie, tymczasem 9 z nich wskazał klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Przywołując decyzje tego samego Sejmu w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego prof. Gersdorf pisze, że "uchybienie choćby jednemu z elementów stanowiących o konwencji sprawia, że nie dochodzi do wywołania właściwych jej skutków". Inaczej mówiąc wybór członków KRS nie został zdaniem I prezes SN dokonany.

Obowiązek zwołania Rady zamierzam wykonać, bo jest bezwarunkowy - pisze prof. Gersdorf. Po czym dodaje: "Odpowiedzialność za nieprawidłowości powstałe w związku z wyborem członków KRS spoczywa jednak na przedstawicielach większości parlamentarnej i Panu Marszałku". 

Reklama

>>>TU PRZECZYTASZ ODPOWIEDŹ MAŁGORZATY GERSDORF DO MARSZAŁKA SEJMU<<<

Na początku marca Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu. Wybór nowych członków-sędziów Rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Główne przepisy nowelizacji i zasady wyboru nowych sędziowskich członków Rady, dotychczasowa KRS konsekwentnie krytykowała. Rada apelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków Rady. 3 marca - po nadzwyczajnym posiedzeniu - KRS w dotychczasowym składzie zaapelowała do sędziów, by dbali o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i odrębności sądów. Podziękowała też sędziom, którzy "wierni złożonej przysiędze godnie dbają o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej".

Tomasz Skory

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje