Reklama

List pasterski nowego metropolity krakowskiego do wiernych

"W duchowej sytuacji, w jakiej znalazł się współczesny świat, głoszący powszechny relatywizm wartości, tym bardziej musimy budować swoje życie na skale prawdy" - napisał w liście do wiernych nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. List odczytywany jest w niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej.

"W duchowej sytuacji, w jakiej znalazł się współczesny świat, odrzucający istnienie obiektywnej prawdy i jednocześnie głoszący powszechny relatywizm wartości, tym bardziej musimy wziąć sobie do serca słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze o konieczności budowania swego życia na skale, a nie na piasku. Tą skałą jest On sam, jedyna i najwyższa Prawda" - napisał metropolita w liście.   

Jak stwierdził, "pierwszym i przez to wyjątkowym miejscem kształtowania się naszego człowieczeństwa jest rodzina, wspólnota o fundamentalnym znaczeniu dla życia społecznego i narodowego". "Współczesne ideologie próbują wielorako podważać jej istotę wynikającą z Bożego planu, dlatego też szczególnym zadaniem nas wszystkich, zarówno pasterzy, jak i wiernych świeckich, jest troska o to, aby małżeństwo i rodzina mogły żyć w pokoju, wierze i miłości, będąc budowane na fundamencie Chrystusowym" - wskazał.   

Reklama

"Od poczęcia aż do naturalnej śmierci"

"Musimy, moi Drodzy, być otwarci na nauczanie Kościoła, które zostało zawarte w adhortacjach apostolskich Jana Pawła II Familiaris consortio i papieża Franciszka Amoris laetitia. Musimy również stać nieugięcie na straży każdego ludzkiego życia od chwili jego poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci. W tym przecież objawia się budowanie przez nas postulowanej przez św. Jana Pawła II Wielkiego cywilizacji miłości" - zaapelował metropolita.   

"Jesteśmy zobowiązani - zwłaszcza przez wspaniałe Światowe Dni Młodzieży z ubiegłego roku - aby te ewangeliczne prawdy i wartości z wielką miłością i cierpliwością przekazywać młodemu pokoleniu. Od jego gotowości, aby budować swe życie na tej skale, którą jest Chrystus, zależy przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła w naszej Ojczyźnie" - stwierdził.   

Nowy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wyraził również w liście radość z możliwości zwrócenia się do wiernych. "Po raz pierwszy przeżywam radość, a zarazem zaszczyt w taki właśnie sposób zwrócić się do Was, Umiłowani wierni Kościoła Krakowskiego (...). Czynię to nazajutrz po uroczystym ingresie do Katedry wawelskiej i formalnym podjęciu posługi pasterskiej w Archidiecezji Krakowskiej" - napisał.   

Jak podkreślił, za niezwykłą łaskę Bożą poczytuje sobie to, że w ostatnich latach jego biskupie posługiwanie miało miejsce w Łodzi, gdzie w 1925 roku zaczęła się duchowa droga Apostołki Bożego Miłosierdzia św. Siostry Faustyny. "Teraz natomiast przychodzi mi przewodzić Kościołowi Krakowskiemu, który w sposób szczególny chlubi się Łagiewnikami, gdzie dopełniła się ziemska pielgrzymka Siostry Faustyny i skąd iskra Bożego miłosierdzia rozprzestrzeniła się na cały świat. To sprawia, że czuję się szczególnie zobowiązany, aby prawdę o miłosierdziu Bożym głosić wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia" - napisał abp Jędraszewski.   

Nowy metropolita

W sobotę 28 stycznia odbył się uroczysty ingres abp Marka Jędraszewskiego do Katedry Wawelskiej. Nowy metropolita krakowski ma 67 lat, od prawie 20 jest biskupem, w tym ponad 4 lata arcybiskupem metropolitą łódzkim. Od marca 2014 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem nauk teologicznych. 

Jego dewizą biskupią są słowa "Scire Christum" ("Znać Chrystusa"). 


PAP
Dowiedz się więcej na temat: Abp Marek Jędraszewski

Reklama

Reklama

Reklama