Reklama

Liroy-Marzec pozywa wiceprzewodniczącego Kukiz'15

Poseł niezrzeszony, a do niedawna członek klubu Kukiz'15, Piotr Liroy-Marzec złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu wiceszefowi klubu Jarosławowi Porwichowi. Porwich miał pomówić go o to, że w swojej działalności współpracuje z tzw. "czyścicielami kamienic". Liroy-Marzec złożył w tej sprawie prywatny akt oskarżenia.

28 lipca do marszałka Sejmu wpłynęło pismo, w którym Liroy-Marzec, reprezentowany przez adwokata, prosi "o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej" posła Porwicha za to, że 8 czerwca, wydając oświadczenie w imieniu prezydium klubu Kukiz'15, pomówił Liroya-Marca o to, że w swojej działalności poselskiej współpracuje z "czyścicielami kamienic", osobami, które są "głęboko nieuczciwe", "uwikłane w procesy tak zwanej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie"

W tej sprawie Liroy-Marzec złożył prywatny akt oskarżenia wobec Porwicha do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Reklama

W ocenie adwokata oświadczenie posła Porwicha miało poniżyć Liroya-Marca w oczach opinii publicznej, a także doprowadzić do utraty zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji posła. "Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji doprowadziło w konsekwencji do utraty zaufania niezbędnego do wykonywania obowiązków posła, ale w szczególności naraziło na szwank reputację oskarżyciela prywatnego w życiu społecznym, zawodowym i osobistym" - czytamy we wniosku.

Wiceszef klubu Kukiz'15 Jarosław Porwich powiedział w środę PAP, że do tej pory nie otrzymał pozwu sądowego, nie zna jego treści, nie zna też treści pisma do marszałka Sejmu, w którym adwokat Liroya-Marca prosi o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. "Jak poznam treść tych pism, wtedy się do nich odniosę, obecnie mam dużo poważniejsze sprawy, niż te, którymi absorbuje się Piotr Liroy-Marzec" - zaznaczył.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jeżeli wniosek o uchylenie immunitetu spełnia wymogi formalne, marszałek Sejmu kieruje go do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, zawiadamiając jednocześnie posła o treści wniosku. Poseł może złożyć oświadczenie, że zrzeka się immunitetu; jeśli podjąłby taką decyzję, a komisja stwierdzi poprawność dokumentu, to procedura zostaje zakończona.

Jeśli poseł nie zrzeknie się immunitetu, komisja po rozpatrzeniu sprawy uchwala sprawozdanie wraz z propozycją przyjęcia lub odrzucenia wniosku.

Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej.

O sprawie jako pierwszy napisał dziennik "Rzeczpospolita".

PAP

Reklama

Reklama

Reklama