Reklama

Kto ubiega się o ochronę w Polsce? Najczęściej Rosjanie

Wśród osób, które ubiegały się w ubiegłym roku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, najwięcej było Rosjan - informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców. Cudzoziemcy składali wnioski w przypadku, gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić ich na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy.

W 2017 roku do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wpłynęło pięć tysięcy wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Jak wynika z najnowszych danych, to Rosjanie najczęściej ubiegali się o ochronę. Do końca roku złożyli 3,5 tysiąca wniosków. Warunki nadania jednej z form ochrony spełniało w sumie 520 osób. Byli to głównie obywatele Ukrainy.

Chcą zostać w Polsce

Obywatele innych krajów, którzy chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową zgłaszają się do właściwego organu Straży Granicznej. Spośród takich osób, ponad połowę stanowią dzieci. Małoletni również uczestniczą w procedurze składania wniosku. W przypadku małoletniego bez opieki, wniosek składa kurator albo przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej, która zajmuje się udzielaniem pomocy cudzoziemcom.

Wśród przystępujących do procedury w Polsce, 70 proc. wniosków wpłynęło z rąk obywateli Rosji, 13 proc. to Ukraińcy, a 3 proc. stanowią mieszkańcy Tadżykistanu. 57 proc. cudzoziemców zgłosiła się do właściwych im organów po raz pierwszy, z czego jeden wniosek obejmował średnio dwie osoby, zaś w przypadku Rosjan - 3 osoby.

Reklama

Ochrona nie dla wszystkich

Według danych udostępnionych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, tylko 520 osób spełniło warunki nadania ochrony. Najwięcej pozytywnych decyzji otrzymali obywatele Ukrainy (276 osób). Resztę stanowią imigranci z Rosji oraz Tadżykistanu.

277 osobom przyznano z kolei zgodę na pobyt tolerowany lub tak zwaną ochronę krajową - ze względów humanitarnych.

Negatywnie rozpatrzone wnioski to głównie te złożone przez Rosjan. Odrzucono ponad dwa tysiące tego typu dokumentów, a trzy tysiące wniosków zostało umorzonych.

Przywileje z tytułu ochrony

Po pozytywnym zakończeniu procedury, otrzymujący ochronę międzynarodową są objęci pomocą socjalną. Przysługuje im prawo do opieki zdrowotnej, zakwaterowania, wyżywienia oraz nauki języka polskiego i kursy informacyjne. 

Jeśli składający wniosek opuści kraj po złożeniu dokumentów, te zostaną do niego zwrócone. W ubiegłym roku było to prawie półtora tysiąca indywidualnych spraw. Cudzoziemcy wyjechali bowiem dalej - do Europy Zachodniej. 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy