Reklama

Reklama

Krzysztof Michałkiewicz powołany na stanowiska prezesa PFRON

Dotychczasowy wiceminister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz został w piątek powołany przez szefową resortu rodziny Marlenę Maląg na stanowisko prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - poinformowało MRPiPS.

Michałkiewicz zastąpił na stanowisku prezesa PFRON Maląg, która w piątek objęła urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Minister Marlena Maląg wręczyła Krzysztofowi Michałkiewiczowi nominację na prezesa PFRON" - podało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej w piątek wieczorem na Twitterze.

Krzysztof Michałkiewicz ma 66 lat. Był posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Od 31 października 2005 do 5 maja 2006 sprawował urząd ministra pracy i polityki społecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. W 2015 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Beaty Szydło, a następnie w rządzie Mateusza Morawieckiego. Objął także funkcję pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Reklama

Z wykształcenia jest socjologiem. Na początku lat 80. wstąpił do NSZZ "Solidarność". Pracował w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" w Lublinie, był redaktorem "Biuletynu Informacyjnego". Za udział w strajku WSK Świdnik został aresztowany i skazany na 2,5 roku więzienia. W latach 1982-1983 przebywał w zakładach karnych w Lublinie, Łodzi, Łęczycy i Hrubieszowie.

W 1983 r. w trakcie przerwy w odbywaniu kary otrzymał paszport z prawem jednokrotnego przekroczenia granicy polskiej. Wspólnie z rodziną wyjechał do Australii. Do Polski wrócił w 1992 r. Pracował m.in. jako dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, pełnił także funkcję zastępcy prezydenta Lublina. W 2000 r. został odznaczony medalem Lumen Mundi, nadawanym przez abp. metropolitę lubelskiego.

Misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Środki na realizację zadań PFRON są pozyskiwane z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. Beneficjentami środków Funduszu są pracodawcy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe i fundacje.

Reklama

Reklama

Reklama