Reklama

KRRiT przedłużyła koncesję dla telewizji TVN24

W środę odbyło się głosowanie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w sprawie koncesji stacji TVN24. Członkowie Rady przedłużyli koncesję telewizji, w głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów - 4 głosy były "za", jeden "przeciw". Decyzja zapadła na cztery dni przed wygaśnięciem koncesji.

Informację o przedłużeniu koncesji dla stacji podała rzecznik prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska. Poinformowała, że w "głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów - 4 głosy były za przyznaniem koncesji, 1 głos przeciw".

Przed głosowaniem KRRiT jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Rzeczniczka Rady przekazała, że uchwała była niezbędna dla podjęcia decyzji dotyczącej koncesji dla TVN24. Wskazała, że "wyszły kwestie związane z analizą i różnymi interpretacjami zapisów ustawy o radiofonii i telewizji". 

Reklama

- My nie zmieniamy interpretacji prawa, my prosimy, aby je doprecyzować - podkreśliła. 

Na Twitterze temat skomentowała także Teresa Bochwic, wiceprzewodnicząca KRRiT: 

Zastrzegła, że podjęta w środę uchwała  "nie ma związku z tzw. ustawą lex TVN". Wyjaśniła także, że "proces koncesji dla TVN24 trwał długo właśnie z tego względu, że były wątpliwości związane ze strukturą kapitałową".


Jak wskazała, "KRRiT widocznie stwierdziła, że do przegłosowania sprawy rekoncesji dla TVN24 niezbędne było przegłosowanie tej uchwały". 

Koncesja TVN24 obowiązywała do 26 września 2021 r., czyli decyzja zapadła cztery dni przed jej wygaśnięciem. TVN wniosek o przedłużenie koncesji złożył w KRRiT na początku lutego 2020 r.

Ustawa medialna

Na początku lipca posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w którym wskazano, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego". 20 lipca KRRiT przekazała marszałkom Sejmu Elżbiecie Witek i Ryszardowi Terleckiemu uwagi do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. W nich KRRiT proponowało m.in. rozważenie rozwiązań wyłączających ograniczenia dot. kapitału zagranicznego w przypadku zawarcia odpowiednich umów na zasadach wzajemności.

11 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 roku przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. Sejm przyjął m.in. dwie poprawki zgłoszone przez PiS. Pierwsza z nich zakłada, że koncesje udzielone podmiotom, o których mowa w ustawie, a które wygasają w okresie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie tego przepisu, zostają przedłużone na okres siedmiu miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania koncesji, a trwające w stosunku do tych podmiotów postępowania dotyczące udzielenia koncesji zostają zawieszone na czas siedmiu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Druga poprawka zakłada, że przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, a nie - jak cała ustawa - po upływie 30 dni od ogłoszenia.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama