Reklama

Reklama

Kontrowersyjna decyzja krakowskiego kuratorium

Kuratorium Oświaty w Krakowie wpisało na listę lektur obowiązujących w konkursie języka angielskiego dla szkół podstawowych książkę Michaela Vince "Language Practice for Advanced" przygotowującą dorosłych do egzaminów Advanced i Proficiency. Zdaniem rodziców to zbyt wysokie wymagania dla uczniów podstawówek.

Według rodzica z Krakowa wpisanie tej książki jako obowiązującej do etapu rejonowego ma doprowadzić do zmniejszenia liczby laureatów konkursu z angielskiego, którzy mają wstęp do wybranego liceum. - To zawyżanie poziomu i zniechęcanie dzieci do brania udziału w tego rodzaju konkursach - mówi rodzic.

Inne kuratoria oświaty m.in. w Gdańsku czy Katowicach nie wpisały podręcznika "Language Practice for Advanced" jako książki do nauki dla uczniów startujących w konkursie.

Na stronie kuratorium w Gdańsku możemy przeczytać, że w etapie wojewódzkim konkursu obowiązuje materiał zawarty w podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej "z rozszerzeniem do poziomu B1+/B2". Tymczasem podręcznik wskazany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie jako "pozycja obowiązująca do etapu rejonowego" to nauka na poziomie C1/C2.

Reklama

Anna Klukaczewska - Gotlib, nauczycielka języka angielskiego w prestiżowym 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie rozumie obawy rodziców. - To książka zbyt trudna dla uczniów szkół podstawowych. Teraz w ósmych klasach są nawet dzieci 13 letnie, które jako sześciolatki poszły do szkoły. Uczniowie w tym wieku nie są jeszcze na tyle dojrzali, aby uczyć się z podręcznika języka angielskiego dla dorosłych. One jeszcze nie rozumieją pewnych pojęć, są dla nich zbyt abstrakcyjne - zwraca uwagę  Anna Klukaczewska - Gotlib.

Według niej do konkursu z języka angielskiego można by podać jako lekturę obowiązkową np. dwa zagadnienia gramatyczne z tej książki. -  Ale nie cały podręcznik, który ma bardzo obszerną tematykę i wysoki poziom. My w szkole przerabiamy tylko elementy tego podręcznika przygotowując uczniów do międzynarodowej matury. Ale u nas poziom jest bardzo wysoki, większość przedmiotów prowadzona jest po angielsku. Poza tym program jest znacznie bardziej poszerzony w porównaniu do szkół publicznych. A przecież takie konkursy powinny być skierowane przede wszystkim do uczniów szkół publicznych, zachęcać ich nauki tego przedmiotu i wyławiać talenty - mówi  Anna Klukaczewska - Gotlib.

Andrzej Kurtyka z Instytutu Filologii Angielskiej UJ przyznaje, że "olimpiada ma odzwierciedlać wiedzę na poziomie konkretnego etapu szkolnego, ale w przypadku języka obcego bardzo trudno jest to określić".  - Znam takich nauczycieli szkół podstawowych, którzy uczą, szczególnie na kółku przedmiotowym olimpijskim dla najlepszych, z podręczników na poziomie FCE i nawet Advanced. Może nie przerabiają wszystkich rozdziałów z tych książek, ale uczą się na tym poziomie - mówi Andrzej Kurtyka. Jego zdaniem "podręczniki prezentujące zaawansowane aspekty języka są wręcz wskazane w przypadku olimpiad językowych, gdzie poprzeczka powinna być wysoka, aby można było wybrać najlepszych".

Rodzice argumentują jednak, że tak wysokich wymagań nie ma nawet w regulaminie olimpiady języka angielskiego dla szkół średnich, przygotowanym przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Czytamy tam, że  "uczeń przystępujący do I i II etapu zawodów powinien wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej".

Jako książki przygotowujące do testów z gramatyki wymienione są trzy podręczniki. Każdy z nich napisany został przez polskiego autora pod kątem  przygotowań do olimpiady z języka z angielskiego. Znalazł się tam m.in. "Wybór testów z kluczem i komentarzem autora - olimpiada języka angielskiego Henryka Krzyżanowskiego. 

- Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty przeznaczone są dla najlepszych uczniów, których poziom znajomości języka wykracza poza wymaganą podstawę. Dlatego też etap szkolny konkursu to poziom B1 (Intermediate), etap rejonowy to B2 (Upper Intermediate lub poziom egzaminu FCE), a wojewódzki - C1 (Advanced). W ubiegłych latach takie wymagania obowiązywały w konkursie dla gimnazjów - mówi Jolanta Michalska, rzecznik Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Argumentuje, że wydłużenie nauki w szkole podstawowej (z sześciu do ośmiu lat) wymagało zmiany w organizacji konkursów. -  Lektura do etapu wojewódzkiego, "Language Practice for Advanced" M. Vince'a  - dotychczas obowiązująca na etapie wojewódzkim konkursu gimnazjalnego - to poziom C1, wielu uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zna język angielski na tym poziomie, a zadaniem konkursu jest wyłonienie najzdolniejszej młodzieży - mówi mówi Jolanta Michalska.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama