Reklama

Konstanty Radziwiłł przedstawił reformę służby zdrowia

Dostęp do świadczeń zdrowotnych w publicznym systemie ochrony zdrowia będzie uprawnieniem wszystkich obywateli, którzy potrzebują pomocy - zapowiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

We wtorek Radziwiłł przedstawił rządowi "strategię zmian systemu ochrony zdrowia".

Minister poinformował, że zgodnie z założeniami tego dokumentu dostęp do świadczeń zdrowotnych w publicznym systemie ochrony zdrowia "będzie uprawnieniem obywatelskim, albo nawet szerzej - rezydenckim". "Czyli każda osoba, która będzie potrzebować pomocy medycznej, ją otrzyma" - zapewnił minister.

"Pieniądze na zdrowie w państwowym funduszu celowym 'zdrowie', czyli w takiej zakładce budżetowej zastąpią to, co dzisiaj nazywamy powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym" - powiedział minister. Wyjaśnił, że takie rozwiązanie zagwarantuje, że środki przeznaczone na służbę zdrowia nie będą zagrożone.

Reklama

Ocenił, że powszechne ubezpieczenie zdrowotne "rozczarowuje coraz więcej uczestników tego systemu - zarówno pacjentów, jak i tych wszystkich, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia".

Cześć zadań Centrali NFZ przejmie minister zdrowia

Wojewódzkie Urzędy Zdrowia będą, jak poinformował Radziwiłł, zorganizowane w systemie zależności pionowej od ministra zdrowia, przy wojewodach "na zasadzie administracji niezespolonej".

"Minister zdrowia będzie sprawował nadzór nad działaniem całego systemu świadczeń zdrowotnych, będzie zarządzał refundacją leków, kontraktowaniem świadczeń wysokospecjalistycznych, a także nadzorem nad wojewódzkim urzędami zdrowia" - powiedział minister po wtorkowym posiedzeniu rządu.  

Minister, jak zaznaczył Radziwiłł, będzie kreował ogólnopolskie warunki zawierania świadczeń. Podkreślił, że Wojewódzkie Urzędy Zdrowia będą pełniły wiele zadań związanych z bezpośrednim kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, będą działać na zupełnie innych zasadach niż wojewódzkie oddziały NFZ.

Zgodnie z zapowiedziami Radziwiłła duża reforma organizacyjna służby zdrowia ma doprowadzić do przejścia z systemu ubezpieczenia zdrowotnego do systemu, który obejmie wszystkie osoby w Polsce potrzebujące opieki medycznej. Chodzi o wprowadzenie uprawnienia obywatelskiego.

Resort zapowiada także likwidację NFZ i przebudowę instytucji odpowiedzialnej za organizację płacenia za służbę zdrowia. Radziwiłł informował, że NFZ zostanie zastąpiony państwowym funduszem celowym, będącym "gwarantowaną zakładką w budżecie państwa". Środkami na ochronę zdrowia na poziomie centralnym administrować ma minister zdrowia, a na poziomie regionalnym - agendy przy wojewodach. 

Od 2018 roku wzrost nakładów na służbę zdrowia

Od 2018 r. Ministerstwo Zdrowia planuje wzrost nakładów na ochronę zdrowia - poinformował Konstanty Radziwiłł. Jak dodał, także od stycznia 2018 r. NFZ ma zostać zastąpiony systemem administrowanym przez struktury ministra zdrowia i wojewódzkich urzędów zdrowia.

Radziwiłł podkreślił, że wszystkie zmiany przygotowywane obecnie przez resort muszą być dobrze skonsultowane więc "terminy jeśli chodzi o prace nad projektami ustaw mogą się zmienić". "Ale zamiarem naszym jest to, aby wejście w życie poszczególnych rozwiązań dość dalekie jeszcze, było już dziś zapowiedziane" - dodał.

Sprecyzował, że jeśli chodzi o zastąpienie Narodowego Funduszu Zdrowia - "do pewnego stopnia państwa w państwie, systemem administrowanym przez struktury ministra zdrowia i wojewódzkich urzędów zdrowia" nastąpi to od stycznia 2018 r. Dodał, że nowe rozwiązanie oparte będzie o budżetowe finansowania z państwowego funduszu celowego.

Od pierwszego stycznia wprowadzony zostanie Urząd Zdrowia Publicznego. "Projektujemy również, aby wzrost nakładów na ochronę zdrowia, o którym mówiłem rozpoczął się od 2018 r., a skończył w 2025 r." - powiedział. 

Minister poinformował również, że rozwiązania dot. podstawowej opieki zdrowotnej wejdą w życie już w połowie przyszłego roku - 2017. "Od 1 lipca 2017 r. mamy nadzieję wprowadzenia nowych zasad kontraktowania; przypominam, że obecne są aneksowane właśnie do połowy przyszłego roku" - dodał.

Sieć szpitali o różnych poziomach referencyjnych

Efektem zmian w służbie zdrowia będzie zbudowanie sieci szpitali o różnych poziomach referencyjnych - zapowiedział minister zdrowia. Szpitale odpowiedniej kategorii będą miały gwarancję uzyskania kontraktu na określony zakres świadczeń.

"Szpitale zostaną podzielone na kilka kategorii i (...) tym kategoriom będą odpowiadać określone zakresy świadczeń, które zagwarantujemy tym szpitalom w postaci budżetowego powierzenia określonych kwot, które będą oparte na historycznych budżetach z poprzednich lat" - powiedział minister.

Wyjaśnił, że szpital odpowiedniej kategorii będzie miał gwarancję uzyskania kontraktu na określony zakres świadczeń pod warunkiem zapewnienia także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Radziwiłł wyjaśnił, że w praktyce z prawie 30 mld zł przeznaczanych obecnie na świadczenia szpitalne i AOS ok. 78 proc. będzie przekazywanych placówkom na zasadzie ryczałtowej, a tylko 22 proc. poprzez konkursy.

"Efektem tego będzie zbudowanie sieci szpitali różnych poziomów referencyjnych: od szpitali pierwszej kategorii zbliżonych do tego, co rozumiemy jako te małe szpitale powiatowe, poprzez szpitale ponadpowiatowe (...), aż po szpitale, które będą działały na poziomie regionalnym, szpitale wojewódzkie, szpitale kliniczne. Niezależnie od tego będziemy budżetować szpitale specjalistyczne w obszarze pediatrii i onkologii, a także działanie instytutów medycznych" - powiedział.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: zdrowie | świadczenia zdrowotne | Minister | Polska

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy