Reklama

Komisja za odrzuceniem poprawek do projektu o zgromadzeniach

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych zarekomendowała w czwartek Sejmowi odrzucenie wszystkich poprawek opozycji do projektu noweli Prawa o zgromadzeniach autorstwa PiS. Komisja nie poparła także wniosków PO i Nowoczesnej o odrzucenie projektu.

Za wnioskami PO i N zgłosowało 8 posłów komisji, 11 było przeciw.

Poparcia większości komisji nie uzyskała poprawka posła niezrzeszonego Roberta Winnickiego (zgłoszona przez koło WiS), zmierzająca do wykreślenia z ustawy zakazu używania podczas zgromadzeń materiałów pirotechnicznych (rac).

Komisja nie poparła także poprawek Kukiz'15, według których zezwolenie na zgromadzenie można było składać do gminy, a nie do wojewody.

Posłowie opowiedzieli się także przeciw poprawce PO, która wydłużała vacatio legis ustawy do 14 dni. Projekt zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie w dniu ich  ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Reklama

Zgodnie z projektem, wojewoda będzie mógł wydać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń publicznych w tym samym miejscu przez trzy lata z rzędu. Dodatkowo przewiduje się, że gmina będzie wydawała decyzję o zakazie innego zgromadzenia, jeżeli miałoby się odbyć w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. W projekcie przyznano pierwszeństwo zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz zgromadzeniom, które odbywają się w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Projekt przewiduje również, że wojewoda będzie wydawał decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń na wniosek organizatora lub jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu, zgromadzenia nie zostaną zorganizowane.

Zaproponowano, że "jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym czasie i miejscu, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień".

Projekt krytycznie ocenili przedstawiciele m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz OPZZ.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy