Reklama

Reklama

Komisja Wenecka wyda opinię na temat nowelizacji ustawy o TK

​Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, którego wnioski nie są wiążące, wyda dziś ostateczną opinię na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. Szkic dokumentu, który w lutym przedostał się do mediów, zawierał wiele krytycznych uwag do tzw. ustawy naprawczej, przyjętej 22 grudnia.

Projekt opinii został oficjalnie przekazany polskiemu MSZ, który prosił o nią komisję oraz 80 jej członkom i 60 reprezentowanym przez nich krajom. Do udziału w obradach zaproszona została delegacja z Polski na czele z wiceministrem spraw zagranicznych Konradem Szymańskim. 

Nie wiadomo, czy ostateczne brzmienie opinii różnić się będzie od poznanego wcześniej projektu. Dokument powinien zostać przyjęty wczesnym popołudniem, po czym powinien zostać podany do publicznej wiadomości.

Jak podkreślano, opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące, ma ona bowiem charakter doradczy i jej zadaniem jest pomaganie państwom w postępie demokracji. Zauważa się jednocześnie, że 90 proc. krajów proszących ją o opinię stosuje się następnie do otrzymanych wraz z nią zaleceń. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL