Reklama

Komisja Wenecka przyjęła opinię na temat ustawy o policji w Polsce

Komisja Wenecka przyjęła z poprawkami opinię na temat ustawy o policji w Polsce. Treść opinii nie jest jeszcze znana. Nieoficjalnie wiadomo, że dokument liczy ok. 30 stron i w dużej części dotyczy artykułów 19 i 20 ustawy, czyli o dostępie do danych.

Opinia Komisji Weneckiej skupia się na dwóch przypadkach - artykule 19, który reguluje "standardowe" środki do inwigilacji, takie jak korzystanie z podsłuchu. A także na artykule 20, który dotyczy gromadzenia metadanych, pochodzących np. z sieci telefonicznych i internetowych, zaczynając od monitorowania odwiedzanych witryn w sieci, a na lokalizacji połączeń komórkowych kończąc. 

Komisja Wenecka uważa, że niektóre typy tych danych są wrażliwe i ich pozyskiwanie powinno odbywać się za zgodą sądu, podobnie w przypadku podsłuchów. 

Pełny tekst opinii będzie dostępny 13 czerwca. 

Reklama

Negocjowanie poprawek

W czwartek, w przeddzień sesji plenarnej, polska delegacja przeprowadziła wstępne rozmowy z przedstawicielami Komisji na temat projektu opinii. Został on sporządzony po kwietniowej wizycie reprezentantów Komisji w Polsce. O wydanie opinii wystąpiło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. 

Buquicchio poinformował, że projekt opinii jest "dość długi". Następnie stwierdził, odnosząc się do ustawy o policji: "Mogę wstępnie powiedzieć, przedstawiając swoje wrażenie, że jest ona lepsza od poprzedniej ustawy. Jest zatem postęp. Pozostają pewne punkty, które jeszcze trzeba poprawić". 

Na obrady komisji, organu doradczego Rady Europy, przybyła do Wenecji polska delegacja, na czele której stoi podsekretarz stanu w MSZ Aleksander Stępkowski.

Bochenek: Komisja Wenecka uwzględniła ponad 20 polskich uwag

- Komisja Wenecka uwzględniła ponad 20 uwag zgłoszonych do opinii przez Polskę, dostrzegła, że nowelizacja ustawy o policji była potrzebna ze względu na konieczność wykonania wyroku TK - powiedział PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Komisja Wenecka przyjęła w piątek z około 20 poprawkami opinię na temat ustawy o policji w Polsce. Według Komisji uprawnienia do inwigilacji są w Polsce "zbyt szerokie".

W przyjętej opinii Komisja, organ doradczy Rady Europy, zarekomendowała wprowadzenie dodatkowej kontroli uprawnień do prowadzenia inwigilacji przez policję i inne instytucje czuwające nad praworządnością w Polsce.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek podkreślił, że współpraca z Komisją Wenecką w trakcie prac nad opinią była bardzo dobra.

"W wyniku prowadzonych rozmów Komisja Wenecka uwzględniła ponad 20 uwag zgłoszonych do opinii przez stronę polską. Komisja Wenecka dostrzega fakt, iż nowelizacja była potrzebna ze względu na obowiązek wykonania wyroku TK, który nie został wykonany przez poprzednią większość parlamentarną, jak i również konieczność zapewnienia podstaw prawnych do działania służb, które mają zapewnić w Polsce porządek publiczny i bezpieczeństwo" - zaznaczył.

"Z wielu uwag Komisja Wenecka po rozmowach się wycofała. Skupiono się na intensywności nadzoru nad działaniami poszczególnych służb, sugerując powołanie kolejnej, odpowiedzialnej za tę kwestię instytucji. Komisja Wenecka, po rozmowach i zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami, nie kwestionuje już m.in.: definicji czynności operacyjnych, jak również rozwiązań dotyczących zbierania metadanych" - dodał. 

"Opinia Komisji Weneckiej, która nie jest dokumentem wiążącym, będzie teraz podlegała analizie" - podkreślił Bochenek. 

INTERIA.PL/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy